Hvornår har jeg ret til at få dagpenge?

For at få ret til dagpenge i 2 år (helt præcist 3.848 timer, hvis du er fuldtidsforsikret), skal du have haft en vis indkomst de seneste 3 år. Se her hvor stor en indkomst du skal have haft for at få udbetalt dagpenge.

Indkomstkrav i 2024 for at få dagpenge

 

Fuldtid

Deltid

Samlet indkomst i 3 år

263.232 kr.

175.488 kr.

Maks. indkomst der kan medregnes pr. måned

21.936 kr.

14.624 kr.

Indkomsten medregnes i den måned, hvor den er indberettet til indkomstregistret. Al indkomst herunder feriepenge tæller med. Ud over den indkomst, som din arbejdsgiver har indberettet, kan B-indkomst også regnes med. 

Fordeling af din indkomst

Som det fremgår af skemaet ovenfor, er der en maks. grænse for, hvor høj en løn der kan regnes med hver måned. Din indkomst skal derfor helst være fordelt ligeligt mellem månederne, frem for at du har en meget høj løn i én måned og en lav løn i en anden måned.

Almindelige løn- og arbejdsvilkår

Der kan kun medregnes beskæftigelse, der følger en overenskomst eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Det betyder fx, at din løn ikke må være for lav. Er din timeløn under 136,81 kr. i 2024, så vil vi kigge nærmere på den. 

Der må ikke være givet offentligt tilskud til lønnen.

Medlem i a-kassen

Det er kun muligt at medregne indkomst, der ligger i en periode, hvor du er medlem af en a-kasse.

Uddannelse

Hvis du har afsluttet en uddannelse, der giver ret til dagpenge, skal du ikke opfylde kravet om indkomst.

Du skal dog opfylde et sprogkrav eller et tilknytningskrav. Som du kan læse mere om her.

Du har ret til dagpenge i 1 år og vil i de første 3 måneder (481 timer ved fuldtid eller 390 timer ved deltid) få en fast dagpengesats som nyuddannet. Satsen afhænger af, om du er over eller under 30 år, og om du har forsørgerpligt eller ej. Satsen vil efter 3 måneder blive sat ned til en lavere fast sats, medmindre du er forsøger. Du kan læse mere om satserne for nyuddannede her.  

Selvstændig virksomhed

For at få dagpenge som selvstændig skal du også opfylde indkomstkravet. Det kan du bl.a. gøre med:

  • løn eller B-indkomst, som beskrevet ovenfor.
  • din virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster fra afsluttede årsopgørelser.

Genoptjene ret til dagpenge

Har du tidligere fået dagpenge, og har du stadig noget tilbage af din dagpengeret, eller har du timer på din beskæftigelseskonto, skal du i stedet genoptjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode.

Dagpengesats

Se også vores video om, hvordan vi udregner den sats du får udbetalt i dagpenge.

Se også oversigt over udbetalingssatser bl.a. den højeste dagpengesats.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket