Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Indenfor en periode på 36 måneder, kan du modtage dagpenge for 3.848 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og for 3.120 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du får dagpenge som nyuddannet, kan du få dagpenge for 1.924 timer (ca. 1 år), indenfor en periode på 24 måneder (ca. 2 år), hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, kan du få dagpenge for 1.560 timer indenfor en periode på 24 måneder. 

Mulighed for at forlænge

Du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode på baggrund af timerne på din beskæftigelseskonto.

1 løntime fra beskæftigelseskontoen giver ret til 2 timers dagpenge indenfor en periode på 3 timer. Du kan dog maksimalt forlænge perioden med 1.924 timer som fuldtidsforsikret, eller 1.560 timer som deltidsforsikret, indenfor 18 måneder.

Forkortet periode med 1 måned

Når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for 8 år, bliver din dagpengeperiode forkortet med 1 måned.

Se mere om optjening og genoptjening af retten til dagpenge.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket