Afkortning af dagpengeperioden

Når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for 8 år, bliver din dagpengeperiode forkortet med 1 måned.

Det betyder, at du som fuldtidsforsikret medlem vil få forkortet din periode med ret til dagpenge med 160,33 timer (1 måned), når du har haft et samlet dagpengeforbrug på 7.696 timer (4 år) inden for de seneste 96 måneder (8 år).

Hvis du er deltidsforsikret, vil din dagpengeperiode blive forkortet med 130 timer, når du har haft et samlet dagpengeforbrug på 6.240 timer inden for de seneste 96 måneder.

Eksempel:

Den 1. juli 2017 omregner vi dine dagpengeuger til timer. Omregningen viser, at du har 481 timer tilbage med ret til dagpenge. Vi opgør samtidig, at du inden for de seneste 8 år, har fået udbetalt dagpenge for 7.696 timer (svarende til 4 år). Det betyder, at vi skal forkorte din nuværende dagpengeperiode med 160,33 timer. Herefter vil du kun have ret til 320,67 timers dagpenge.

Hvis du har fået forlænget din dagpengeperiode på det tidspunkt, hvor den skal forkortes, skal vi i stedet nedskrive dine timer på din beskæftigelseskonto.

Som fuldtidsforsikret vil du få nedskrevet din beskæftigelseskonto med 80,17 timer. Det betyder, at du ikke kan bruge disse timer til at forlænge din dagpengeperiode med. Vi nedskriver din beskæftigelseskonto med 65 timer, hvis du er deltidsforsikret. 

Hvis du har mindre end 1 måneds dagpenge tilbage, eller hvis du ikke har timer nok på din beskæftigelseskonto, forkorter vi først dagpengeperioden, når du har optjent ret til en ny.

Har det ikke været muligt at forkorte din dagpengeperiode, forældes og bortfalder kravet efter 5 år. 

Vi henter automatisk oplysningerne om dit dagpengeforbrug. Det gælder også, hvis du tidligere har været medlem i en anden a-kasse.

For dig, som har nået efterlønsalderen

Reglen har særlig betydning for dig, hvis du den 1. juli 2017 eller senere har været ledig i lang tid og har nået efterlønsalderen, men fortsat modtager dagpenge. Hvis du ønsker at gå på efterløn, er det vigtigt, at vi modtager din ansøgning, inden din dagpengeret udløber, da du ellers risikerer at miste retten til efterløn.

For dig, som gerne vil søge et seniorjob

Reglen har også betydning for dig, som har været ledig i lang tid, og som ønsker at søge om seniorjob. Det er vigtigt, at kommunen modtager din ansøgning senest 2 måneder før, din dagpengeret udløber, da du ellers risikerer at stå uden indkomst i en periode.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket