Karensdag for dagpengemodtagere

Modtager du dagpenge, får du som udgangspunkt en karensdag hver 4. måned, du har været ledig. Det betyder, at du bliver trukket for et beløb, der svarer til 1 dags dagpenge hver 4. måned.

Hvornår der skal pålægges karens

Den første 4-månedersperiode starter fra den 1. i den måned, hvor du har ret til og får udbetalt dagpenge eller deltager i aktiveringstilbud.

Selvom du har fået en karantæne og derfor ikke har ret til dagpenge, starter 4-månedersperioden den 1. i den måned, hvor du ville have haft ret til dagpenge, hvis du ikke var udelukket pga. karantænen. 

Er datoen før den 1. juli 2017, er det juli, der er den første måned i perioden.

Den næste 4-månedersperiode starter dagen efter den seneste 4-månedersperiode er afsluttet.

Optjener du ret til en ny dagpengeperiode, begynder en ny 4-månedersperiode. 

Forlængelse af 4-månedersperioden

Der vil ske forlængelse af 4-månedersperioden med antallet af kalendermåneder, for hvilke du for hele eller en del af måneden har modtaget:

Perioden forlænges dog ikke med kalendermåneder hvori ovennævnte forhold forekommer, hvis du for samme måned har fået udbetalt dagpenge. Dagpenge under de første 14 dages sygdom er undtaget.

4-månedersperioden vil også blive forlænget, hvis du i hele måneden har deltaget i tilbud om en erhvervsuddannelse som led i uddannelsesløft.

Hvis 4-månedersperioden forlænges, pålægges karensen ved udløbet af den forlængede 4-månedersperiode.

Undtagelser for karens

Du bliver ikke pålagt en karens, hvis du for 4-månedersperioden eller den forlængede 4-månedersperiode har fået indberettet mere end 148 løntimer som fuldtidsforsikret eller 97 løntimer som deltidsforsikret.

Du bliver heller ikke pålagt karens, hvis du ikke modtager dagpenge for den sidste måned i 4-månedersperioden eller i den forlængede 4-månedersperiode.

Dog bliver du pålagt en karens, hvis du i hele eller en del af karensmåneden har:

I disse tilfælde bliver karensen udskudt.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket