Kontrol af dine dagpenge hver måned

Når du får udbetalt dagpenge, skal vi hver måned kontrollere, at du har skrevet de samme løntimer på dit dagpengekort, som din arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister. Hvis det ikke stemmer overens, vil vi efterregulere dine dagpenge.

Formålet med denne kontrol er at sikre, at du har fået en korrekt udbetaling.

”Gætteperiode”

Da du skal indsende dit dagpengekort, inden måneden er slut, skal du oplyse os om de løntimer, du forventer at få i den sidste del af måneden. Denne periode kalder vi for ”gætteperioden”, og formålet med kontrollen er derfor også at regulere mulige uoverensstemmelser i ”gætteperioden”.

Efterregulering og betaling

Har du oplyst flere timer end din arbejdsgiver har indberettet, vil vi hurtigst muligt udbetale det manglende beløb til dig, da du ikke har fået det, du har ret til.

Har du i stedet oplyst færre timer end din arbejdsgiver har indberettet, vil vi i din næste udbetaling modregne det beløb, som du har fået udbetalt for meget. Hvis vi ikke kan modregne beløbet inden 3 måneder, fx fordi du ikke længere får dagpenge, vil vi skrive til dig om, at du skal betale beløbet tilbage til os.

Din udbetaling af dagpenge er foreløbig

Vi udbetaler dine dagpenge aconto. Det betyder, at vores udbetaling er foreløbig og at vi muligvis vil regulere den, hvis vores kontrol viser, at du har fået udbetalt for meget.

Løntimer

På dagpengekortet skal du oplyse om dine løntimer og din lønindtægt. Når vi skal kontrollere din udbetaling, tager vi udgangspunkt i dine løntimer.

Det er derfor vigtigt, at du udfylder kortet så godt, som du kan. Det vil sige, at du altid skal oplyse det antal timer, du har arbejdet, og som du får løn for i den pågældende måned. Husk også at oplyse om merarbejde og ulønnet arbejde.

Nedenfor kan du læse om typiske årsager til, at der er uoverensstemmelse mellem timerne på dit dagpengekort og i Indkomstregistret, som betyder, at vi vil undersøge, om din dagpenge skal efterreguleres.

Typiske uoverensstemmelser, når vi kontrollerer dine dagpenge:

  • Du har glemt at oplyse om løntimer, som du har fået udbetalt for merarbejde.
  • Du har glemt at oplyse om ulønnet arbejde.
  • Din lønperiode er en forskudt måned (fx fra den 20. til den 19. i den efterfølgende måned). Bemærk at du stadig skal skrive de timer på dagpengekortet, som du reelt har haft fra den 1. til den 30. eller 31. i måneden.
  • Din lønperiode følger ikke kalendermåneden, fx fordi du er ugelønnet, 14.dagslønnet eller månedslønnet med varierende antal løntimer, hvilket sjældent passer med en hel kalendermåned. Bemærk at du stadig skal skrive de timer på, som du reelt har haft fra den 1. til den 30. eller 31. i måneden.

Følger din lønperiode ikke kalendermåneden, er det vigtigt, at du selv holder regnskab over antallet af de arbejdstimer, som du har haft i måneden. Det er en god idé, at du i en kalender eller en vagtplan skriver de løntimer, du har haft dag for dag. Du kan også vælge at gemme dine timesedler.

Er forskellen på de oplyste timer mere eller mindre end 37 løntimer?

Er forskellen på de oplyste timer mere end 37 timer, sender vi dig en høring, hvor du inden en bestemt tidsfrist skal forklare, hvorfor der er forskel på løntimerne på dagpengekortet og på din arbejdsgivers indberetning til indkomstregistret.

Forskellen på mere end 37 timer behøver ikke at betyde, at du har gjort noget forkert, da det fx kan være din arbejdsgiver, der har indberettet et forkert timetal til indkomstregistret.

Er forskellen mindre end 37 timer, vil du få en besked fra os om, at din næste udbetaling vil blive reguleret samt beløbets størrelse. Vi fortæller også, hvad du skal gøre, hvis du ikke er enig og ønsker at klage over for vores regulering.

Ingen bagatelgrænse

Der er ingen bagatelgrænse for, hvor meget der skal reguleres. Vi skal derfor – uanset beløbets størrelse – regulere din udbetaling, når der er forskel på de oplyste timer på dagpengekortet og arbejdsgiverens indberetning til indkomstregistret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et indkomstregister og hvad bruges det til?

Jeg har givet korrekte oplysninger om mine timer på dagpengekortet, så hvorfor skriver I, at mine dagpenge muligvis skal reguleres?

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i min arbejdsgivers indberetning?

Kan I tage kontakt til min tidligere arbejdsgiver?

Hvad er en ”skæv” lønindberetning?

Jeg er i fast arbejde, og jeg får derfor ikke dagpenge. I kan derfor ikke regulere mine dagpenge i næste måned – hvad vil der så ske?

Hvordan kan jeg rette oplysningerne i min ”gætteperiode”?

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan huske, hvornår jeg har arbejdet?

Hvordan skal min arbejdsgiver indberette til eIndkomst?

Kan jeg blive taget i at snyde, når jeg får dagpenge?

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os på A-kassens hotline, hvis du har spørgsmål. Du kan også skrive til os i MIT detfagligehus.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket