Kontrol af dine dagpenge eller efterløn hver måned

Når du får udbetalt dagpenge eller efterløn, kræver loven, at vi hver måned kontrollerer, at du har fået udbetalt det rigtige beløb.

Vi udbetaler dine dagpenge og efterløn aconto. Det vil sige, at vores udbetaling er foreløbig. Vi skal derfor regulere den, hvis din udbetaling ikke er korrekt.

Når vi laver vores kontrol, sammenholder vi de løntimer, du har skrevet på dagpenge- eller efterlønskortet med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT’s indkomstregister. Hvis det ikke stemmer overens, skal vi efterregulere dine dagpenge eller efterløn. Du vil i så fald høre fra os.

Hvad skal du oplyse om?

På dagpengekortet skal du oplyse om dine løntimer og din lønindtægt. Det er vigtigt, at du udfylder kortet så godt, som du kan. Det vil sige, at du altid skal oplyse det antal timer, du har arbejdet, og som du får løn for i den aktuelle måned.

Husk også at oplyse om merarbejde og ulønnet arbejde. Modtager du løn under ferie eller sygdom, er det vigtigt, at du skriver timerne på dit dagpenge- eller efterlønskort.

Hvis du har oplyst noget forkert

Er du kommet til at oplyse noget forkert på dit dagpenge- eller efterlønskort, eller har du glemt at give os oplysninger, kan du selv tilføje eller rette oplysningerne på kortet og genindsende det. Men du skal gøre det, inden vi starter vores kontrol den 11. i måneden efter.

Det kan fx være, at:

  • du har udført arbejde, lønnet eller ulønnet, efter kortet er indsendt.
  • du har været syg, efter at kortet er indsendt.

Der kan være mange forhold, der har betydning for din udbetaling. Hvis du er i tvivl om det har betydning for din udbetaling, anbefaler vi altid, at du kontakter os for vejledning, inden du indsender dagpenge- eller efterlønskortet.

Hvis du genindsender dit dagpenge- eller efterlønskort inden vores kontrol den 11. i måneden efter, vil du blive reguleret for de timer, som du har fået udbetalt for meget.

Kommer du med ekstra oplysninger efter vores kontrol, og har oplysningerne betydning for din udbetaling af dagpenge eller efterløn, vil vi i stedet træffe afgørelse om tilbagebetaling, og at du måske skal have en karantæne.

”Gætteperiode”

Da du skal indsende dit dagpengekort, inden måneden er slut, skal du oplyse os om de løntimer, du forventer at få i den sidste del af måneden. Denne periode kalder vi for ”gætteperioden”. Formålet med kontrollen er derfor også at regulere mulige uoverensstemmelser i ”gætteperioden”.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har en gætteperiode, hvis du arbejder på fast nedsat tid eller efter en vagtplan, da du kender dine fremtidige timer. Du har heller ikke en gætteperiode, hvis du går i fuldtidsarbejde, efter du har indsendt dit dagpengekort.

Det er her vigtigt, at du oplyser på dagpengekortet, at du går i fuldtidsarbejde. Du kan også kontakte os eller afmelde dig på Jobnet.dk.

Følger din lønperiode ikke kalendermåneden?

Dagpenge og efterløn bliver udbetalt månedsvis. Derfor kan der opstå problemer, hvis du er aflønnet forskudt hver måned, fx fra den 20. til den 19. i den efterfølgende måned. Det er derfor vigtigt, at du reagerer og sender dokumentation for dine timer. Bemærk, at du skal skrive timer på dagpenge- eller efterlønskortet for hele måneden.

Det er meget vigtigt, at du selv holder regnskab over antallet af de arbejdstimer, som du har haft i måneden. Det er en god idé, at du i en kalender eller en vagtplan skriver de løntimer, du har haft dag for dag. Du kan også vælge at gemme dine timesedler.

Du skal huske, at du skal give os besked hver måned, hvis du får et brev fra os om, at der er uoverensstemmelser.

Er forskellen mindre end 37 løntimer?

Er forskellen mindre end 37 timer på de timer, din arbejdsgiver har oplyst, og de timer du har oplyst, vil du få en besked fra os om, at din næste udbetaling vil blive reguleret samt beløbets størrelse. Vi fortæller også, hvad du skal gøre, hvis du er enig og ønsker at skrive timerne på efterfølgende. Eller hvad du skal gøre, hvis du ikke er enig og ønsker at gøre indsigelse over for vores regulering.

Er forskellen mere end 37 timer?

Hvis forskellen er mere end 37 timer på de timer, din arbejdsgiver har, og de timer du har oplyst, har vi pligt til at vurdere, om du skal have en karantæne på 74 timer for forsøg på svig.

Vi sender dig derfor en høring, hvor du inden en bestemt tidsfrist skal forklare, hvorfor der er forskel på løntimerne på dagpenge- eller efterlønskortet og på din arbejdsgivers indberetning til indkomstregistret. Det er vigtigt, at du reagerer, så vi kan tage din forklaring med i vores vurdering.

Betaling når du har fået for meget eller for lidt udbetalt

Har du oplyst flere timer, end din arbejdsgiver har indberettet, vil vi hurtigst muligt udbetale det beløb, som du har fået for lidt udbetalt.

Har du i stedet oplyst færre timer end din arbejdsgiver, vil vi modregne det i din næste udbetaling, som du har fået udbetalt for meget. Hvis vi ikke kan modregne beløbet inden 3 måneder, fx fordi du ikke længere får dagpenge eller efterløn, vil vi skrive til dig om, hvordan du skal betale beløbet tilbage til os.

Hvis vi vurderer, at du skal have en karantæne på 74 timer for forsøg på svig, fordi timeforskellen overstiger 37 timer, vil vi ikke modregne beløbet. Vi vil i stedet for træffe en afgørelse om, at du skal tilbagebetale beløbet og have en karantæne.

Ingen bagatelgrænse

Der er ingen bagatelgrænse for, hvor meget der skal reguleres. Vi skal derfor – uanset beløbets størrelse – regulere din udbetaling, når der er forskel på de oplyste timer fra dig og din arbejdsgiver.

Lovgivning om kontrol af dagpenge

Dagpengesystemet er en forsikringsordning, som finansieres dels af tilskud fra staten og dels af medlemmerne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fastsat retningslinjerne for, hvordan a-kasserne tilrettelægger deres kontrol med udbetalinger.

Vi får besked fra SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kommunen eller andre myndigheder, hvis der er aktiviteter, der betyder, at du alligevel ikke har ret til dagpenge eller andre ydelser, som du har fået udbetalt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et indkomstregister og hvad bruges det til?

Jeg har givet korrekte oplysninger om mine timer på dagpengekortet, så hvorfor skriver I, at mine dagpenge muligvis skal reguleres?

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i min arbejdsgivers indberetning?

Kan I tage kontakt til min tidligere arbejdsgiver?

Hvad er en ”skæv” lønindberetning?

Jeg er i fast arbejde, og jeg får derfor ikke dagpenge. I kan derfor ikke regulere mine dagpenge i næste måned – hvad vil der så ske?

Hvordan kan jeg rette oplysningerne i min ”gætteperiode”?

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan huske, hvornår jeg har arbejdet?

Hvordan skal min arbejdsgiver indberette til eIndkomst?

Kan jeg blive taget i at snyde, når jeg får dagpenge?

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os på A-kassens hotline, hvis du har spørgsmål. Du kan også skrive til os i MIT detfagligehus.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket