Hvordan skal min arbejdsgiver indberette til eIndkomst?

Din arbejdsgiver skal løbende indberette din løn til eIndkomst og oplyse hvilken periode lønnen gælder for, og hvilken dato den er udbetalt.

Det er vigtigt, at din arbejdsgiver indberetter korrekt, da din indkomst i lønperioden er grundlaget for, hvordan vi beregner og udbetaler dagpenge og efterløn. Vi bruger også eIndkomst, når vi skal kontrollere dine dagpenge hver måned.

Nogle gange kan arbejdsgiveren desværre komme til at indberette noget forkert. Fejl opstår typisk, når du har skiftende arbejdstider, forskellige tillæg, skæve lønperioder eller der er ændringer i din løn.

Typiske fejl

  1. Datoerne for lønperioden er forkerte. Lønperioden er altid den periode, hvor du optjener din løn – og det er ikke nødvendigvis kalendermåneden.
  1. Flere lønudbetalinger i den samme lønperiode. Hvis din arbejdsgiver fx sætter december-lønnen til at blive udbetalt den første hverdag i januar (dispositionsdato), vil du få udbetalt løn 2 gange i januar. Du får dermed på papiret en for høj indtægt i januar, hvilket kan få konsekvenser for, hvad vi må udbetale til dig i dagpenge eller efterløn.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i min arbejdsgivers indberetning af løn til indkomstregisteret?

Kan I tage kontakt til min tidligere arbejdsgiver, hvis han ikke har indberettet korrekt til indkomstregisteret?

Hvad er en ”skæv” lønindberetning til indkomstregisteret?

Mere info

Ønsker du at vide mere, kan du læse SKAT's vejledning til arbejdsgivere om, hvordan de skal indberette til eIndkomst.

Du kan også læse en kortere artikel med 3 tips fra SKAT til arbejdsgivere her.

Se video om eIndkomst

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket