Er min arbejdstid kontrollabel eller ukontrollabel?

Det kan have betydning for dine dagpenge, om din arbejdstid er eller har været kontrollabel eller ukontrollabel.

Det gælder fx, når vi opgør, om du opfylder beskæftigelseskravet, eller når du får supplerende dagpenge, og skal have fradrag i dagpengene.

Kontrollabelt arbejde

Hvis din arbejdsgiver har indberettet løntimer til Indkomstregistret, er der tale om kontrollabelt arbejde.

Vi lægger de indberettede timer til grund, når vi bl.a. opgør dit beskæftigelseskrav.

Ukontrollabelt arbejde

Hvis din arbejdsgiver ikke har indberettet løntimer, er der som udgangspunkt tale om ukontrollabelt arbejde.

Det samme er tilfældet, hvis du har fået/får et vederlag, der er indberettet som B-indkomst. Her omregner vi din indtægt til timer, så vi kan se, om du opfylder beskæftigelseskravet mv.

Omregningen sker ved, at vi tager den indberettede indkomst og dividerer med den gældende omregningssats.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket