Supplerende dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få udbetalt dagpenge, hvis din arbejdstid er mindre end 37 timer i ugen.

Er du fuldtidsforsikret, kan du dog kun få udbetalt supplerende dagpenge for en måned, hvis du arbejder 145,53 timer eller mindre. Som deltidsforsikret skal du arbejde 118 timer eller mindre for, at du kan få supplerende dagpenge.

Du skal have ret til dagpenge i mindst 14,8 timer

Bemærk at du som minimum skal have ret til dagpenge i 14,8 timer i den enkelte måned ifølge reglen om mindsteudbetaling.

Det vil sige, at hvis du oplyser om fradrag i dine dagpenge pga. arbejde, timer i selvstændig virksomhed, ferie eller andre aktiviteter for mere end 145,53 timer som fuldtidsforsikret, kan du ikke få udbetalt dagpenge i den aktuelle måned, fordi vi ikke må udbetale dagpenge for mindre end 14,8 timer pr. måned (12 timer for deltidsforsikrede).

Der kan dog være enkelte undtagelser.

Betingelser for at du kan få supplerende dagpenge

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på normal vis.

Før du kan få supplerende dagpenge som lønmodtager, skal vi have en kopi af din ansættelseskontrakt. Det er for, at vi kan sikre os, at du ikke har et opsigelsesvarsel. Du skal nemlig kunne sige dit deltidsarbejde op med dags varsel, så du kan starte et nyt fuldtidsarbejde dagen efter. 

Hvis du har et opsigelsesvarsel, kan du alligevel få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest.

Du kan modtage supplerende dagpenge i en begrænset periode

Du kan højst modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Begrænsningen på 30 uger tæller fra og med første uge med udbetaling af supplerende dagpenge.

Når vi tæller ugerne, medtager vi som udgangspunkt kun de uger, hvor du har arbejdet mindre end 37 timer og samtidig modtaget dagpenge for måneden. Hvis du arbejder efter vagtplan eller i turnus, tæller alle uger dog med - uanset hvor meget du har arbejdet i ugerne, hvis du får udbetalt dagpenge for måneden.

Se satser for dagpenge her.

Når din ret til supplerende dagpenge er brugt

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, kan du vælge at forsætte med dit deltidsarbejde, men det bliver i så fald uden supplerende dagpenge. Du kan dog modtage supplerende dagpenge for resten af den måned, din ret udløber i.

Du kan også vælge at opsige dit deltidsarbejde. Normalt når du opsiger et arbejde, vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig og få en karantæne. Men når vi har godkendt, at du kan få supplerende dagpenge, og din ret udløber, så kan du opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. 

Du skal dog være stoppet med deltidsarbejdet senest 26 uger efter udløbet af din ret til supplerende dagpenge. Vi skriver til dig, inden din ret til supplerende dagpenge udløber, så du er bekendt med det.

Du kan genoptjene retten til supplerende dagpenge

Du kan genoptjene ret til en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge ved at arbejde. I skemaet kan du se hvor mange løntimer, du skal have indberettet. Lønindberetningerne skal være inden for en sammenhængende periode på 12 måneder.

Sådan genoptjener du ret til en ny periode med supplerende dagpenge på 30 uger.

Lønform

Antal lønindberetninger

Antal løntimer i hver lønindberetning

Månedsløn

6 månedslønninger

Mere end 146 løntimer (deltid 118 løntimer)

14-dagesløn

13 14-dages lønninger

Mere end 68 løntimer (deltid 54 løntimer)

Ugeløn

26 ugelønninger

Mere end 34 løntimer (deltid 27 løntimer)


Du kan også genoptjene retten til supplerende dagpenge, hvis du inden for et indkomstår har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 246.924 kr. som fuldtidsforsikret (2022) eller 164.616 kr. som deltidsforsikret (2022). Du må ikke have modtaget dagpenge i det pågældende år.

Det er en betingelse, at du arbejder på nedsat tid og i øvrigt er dagpengeberettiget for, at du igen kan få supplerende dagpenge.

Du kan forlænge retten til supplerende dagpenge

Hvis du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge, og du ikke opfylder betingelserne for at genoptjene en ny ret, kan du forlænge din ret ved at arbejde. Når du forlænger retten, gør du det med 4 uger ad gangen. Du kan maksimalt forlænge din ret til supplerende dagpenge i 12 uger.

I skemaet kan du se, hvor mange løntimer du skal have indberettet. Lønindberetningerne må højst gå 12 måneder tilbage fra det tidspunkt, hvor din ret til supplerende dagpenge udløb.

Sådan forlænger du din ret til supplerende dagpenge med 4 uger.

Lønform

Antal lønindberetninger

Antal løntimer i hver lønindberetning

Månedsløn

1 månedsløn

Mere end 146 løntimer (deltid 118 løntimer)

14-dagesløn

2 14-dages lønninger

Mere end 68 løntimer (deltid 54 løntimer)

Ugeløn

4 ugelønninger

Mere end 34 løntimer (deltid 27 løntimer)


Hvis du vælger at bruge 1 lønindberetning til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke senere bruge den samme lønindberetning til at genoptjene en ny ret, se ovenfor.

Se video

 


Brandmand på deltid

Hvis du arbejder som brandmand på nedsat tid, gælder der særlige regler for dig. Du kan fx få supplerende dagpenge i mere end 30 uger. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket