Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Supplerende dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få udbetalt dagpenge, hvis din arbejdstid er mindre end 37 timer.

Er du fuldtidsforsikret, kan du dog kun få udbetalt supplerende dagpenge for en måned, hvis du arbejder 145,53 timer eller mindre. Som deltidsforsikret skal du arbejde 118 timer eller mindre for, at du kan få supplerende dagpenge.

Du skal have ret til dagpenge i mindst 14,8 timer

Bemærk at du som minimum skal have ret til dagpenge i 14,8 timer i den enkelte måned ifølge reglen om mindsteudbetaling.

Det vil sige, at hvis du oplyser om fradrag i dine dagpenge pga. arbejde, ferie eller andre aktiviteter for mere end 145,53 timer som fuldtidsforsikret, kan du ikke få udbetalt dagpenge i den aktuelle måned, fordi vi ikke må udbetale dagpenge for mindre end 14,8 timer pr. måned (12 timer for deltidsforsikrede).

Der kan dog være enkelte undtagelser.

Betingelser for at du kan få supplerende dagpenge

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på normal vis.

Før du kan få supplerende dagpenge, skal vi have en kopi af din ansættelseskontrakt. Det er for, at vi kan sikre os, at du ikke har et opsigelsesvarsel. Du skal nemlig kunne sige dit deltidsarbejde op med dags varsel, så du kan starte et nyt fuldtidsarbejde dagen efter. 

Hvis du har et opsigelsesvarsel, kan du alligevel få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest.

Du kan modtage supplerende dagpenge i en begrænset periode

Du kan højst modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Begrænsningen på 30 uger tæller fra og med første uge med udbetaling af supplerende dagpenge.

Når vi tæller ugerne, medtager vi som udgangspunkt kun de uger, hvor du har arbejdet mindre end 37 timer og samtidig modtaget dagpenge for måneden. Men hvis du arbejder efter vagtplan, i turnus eller arbejdsfordeling, tæller alle uger dog med - uanset hvor meget du har arbejdet i ugerne.

Når din ret til supplerende dagpenge er brugt

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, kan du vælge at forsætte med dit deltidsarbejde, men det bliver i så fald uden supplerende dagpenge. Du kan dog modtage supplerende dagpenge for resten af den måned din ret udløber i.

Du kan også vælge at opsige dit deltidsarbejde. Normalt når du opsiger et arbejde, vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig og få en karantæne. Men når vi har godkendt, at du kan få supplerende dagpenge, og din ret udløber, så kan du opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. 

Du skal dog være stoppet med deltidsarbejdet senest 26 uger efter udløbet af din ret til supplerende dagpenge. Vi skriver til dig, inden din ret til supplerende dagpenge udløber, så du er bekendt med det.

Du kan genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge

Når du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge, kan du som fuldtidsforsikret få ret til en ny periode, hvis du som månedslønnet har indberettet mere end 146 løntimer pr. måned i 6 indberetninger inden for 1 år.

Er du 14-dagslønnet, er kravet mere end 68 løntimer i 13 indberetninger inden for 1 år. Er du ugelønnet, er kravet mere end 34 løntimer i 26 uger inden for 1 år.

Er du deltidsforsikret kan du få ret til en ny periode, hvis du som månedslønnet har indberettet mere end 118 løntimer pr. måned i 6 indberetninger inden for 1 år.

Er du 14-dagslønnet, er kravet mere end 54 løntimer i 13 indberetninger inden for 1 år. Er du ugelønnet, er kravet mere end 27 løntimer i 26 uger inden for 1 år.

Brandmand på deltid

Hvis du arbejder som brandmand på nedsat tid, gælder der særlige regler for dig. Du kan fx få supplerende dagpenge i mere end 30 uger. 

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.



Hjælp til at sende dokumenter