Selvstændig bibeskæftigelse og supplerende dagpenge

Hvis du godkendes som selvstændig med bibeskæftigelse, vil du som udgangspunkt være omfattet af reglerne om supplerende dagpenge. Det betyder, at du vil kunne modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Når du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, forbruger du af din ret til supplerende dagpenge, når du arbejder mindre end 37 timer i en uge og samtidig modtager dagpenge for måneden. Dette gælder også, hvis du har arbejdet 0 timer i din virksomhed.

Hvis du som ledig starter en ny virksomhed op, vil alle uger i den måned, hvor du starter op, også forbruge af din ret til supplerende dagpenge.

Du kan genoptjene din ret til supplerende dagpenge

Du kan løbende genoptjene ret til en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge. I skemaet kan du se hvor mange løntimer, du som lønmodtager skal have indberettet for at genoptjene ret til en ny periode. Lønindberetningerne skal være inden for en sammenhængende periode på 12 måneder.

Sådan genoptjener du ret til en ny periode med supplerende dagpenge på 30 uger.

Lønform

Antal lønindberetninger

Antal løntimer i hver lønindberetning

Månedsløn

6 månedslønninger

Mere end 146 løntimer (deltid 118 løntimer)

14-dagesløn

13 14-dages lønninger

Mere end 68 løntimer (deltid 54 løntimer)

Ugeløn

26 ugelønninger

Mere end 34 løntimer (deltid 27 løntimer)

Hvis du har selvstændig virksomhed, skal du inden for et indkomstår have haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 233.376 kr. Du må ikke have modtaget dagpenge i det pågældende år.

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge, når du har opbrugt dine 30 uger. Når du forlænger retten, gør du det med 4 uger ad gangen. Du kan maksimalt forlænge din ret til supplerende dagpenge i 12 uger.

Du kan optjene ret til 4 ugers forlængelse ved at arbejde som lønmodtager eller ved at arbejde i din selvstændige virksomhed. I skemaet kan du se, hvor mange løntimer du skal have indberettet for at få forlænget perioden. Lønindberetningerne må højst gå 12 måneder tilbage fra det tidspunkt, hvor din ret til supplerende dagpenge udløb.

Sådan forlænger du din ret til supplerende dagpenge med 4 uger.

Lønform

Antal lønindberetninger

Antal løntimer i hver lønindberetning

Månedsløn

1 månedsløn

Mere end 146 løntimer (deltid 118 løntimer)

14-dagesløn

2 14-dages lønninger

Mere end 68 løntimer (deltid 54 løntimer)

Ugeløn

4 ugelønninger

Mere end 34 løntimer (deltid 27 løntimer)

Driver du selvstændig virksomhed, kan 1 måned, hvor du har arbejdet som selvstændig og ikke modtaget dagpenge, benyttes til at forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger.

Du kan dog ikke både bruge løntimer og selvstændig virksomhed fra den samme måned til at forlænge din ret. Forlængelsen vil i så fald kun ske på baggrund af din selvstændige virksomhed. Det er et krav, at virksomheden har været registreret i 6 måneder inden, at dine supplerende dagpenge udløber.

Hvis du vælger at bruge 1 lønindberetning til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke senere bruge den samme lønindberetning til at genoptjene en ny ret, se ovenfor.

Se video

 

Når din ret ophører

Du får udbetalt supplerende dagpenge til udgangen af den måned, hvor din ret ophører. Hvis du ikke har genoptjent en ny ret til supplerende dagpenge, når din ret er opbrugt, kan du få ret til dagpenge på almindelige vilkår, hvis du stopper som selvstændig.

Skriv dit tidsforbrug på dit dagpengekort

Når du er ledig, skal du løbende skrive dit tidsforbrug i virksomheden på dit dagpengekort på de dage, hvor du har udført arbejdet i virksomheden.

Du skal påføre al den tid, du har brugt i virksomheden, også selvom der ikke har været indtægt ved arbejdet. Det betyder, at du også skal skrive den tid på, som du bruger på fx transport, reklame, administration og rengøring. Dit tidsforbrug i din virksomhed fradrages time for time i dine dagpenge.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket