Skift af aktivitet fra selvstændig virksomhed til fritidsbeskæftigelse

Når du melder dig ledig kan du i nogle tilfælde vælge, at en aktivitet skal anses som fritidsbeskæftigelse i stedet for selvstændig virksomhed. Kontakt os altid for konkret vejledning.

Dit valg af aktivitet gælder for hele dagpengeperioden.

Aktiviteter hvor du selv kan vælge

Følgende aktiviteter vil som udgangspunkt blive anset som selvstændig virksomhed, medmindre du vælger, at det skal anses som fritidsbeskæftigelse i stedet for:

  • Deltidslandbrug. Hvis du bor på landbruget, og det har været drevet, før du blev ledig. Det er et krav, at landbruget ikke må udvides, imens du er ledig, og du må som hovedregel ikke have ansat arbejdskraft. Du skal erklære, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager. Det er også et krav, at du har haft mindst 130 løntimer inden for de seneste 6 måneder, før du blev ledig, eller at du har haft en indkomst på mindst 228.348 kr. (2018) inden for det seneste afsluttede indkomstår uden at have modtaget dagpenge i det pågældende år.
  • Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, hvor du kun i mindre omfang personligt udfører administration, småreparationer og viceværtfunktioner.
  • Fredskov på højst 5 hektar, hvis den er placeret på din faste bopæl eller fritidsbopæl.
  • Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, når arbejdet herved er helt ubetydeligt.
  • Biavl med højst 20 bistader.

Selvstændig virksomhed og dagpenge

Overskud fra selvstændig virksomhed kan benyttes til at genoptjene din dagpengeret. Vær dog opmærksom på, at overskuddet ikke kan bruges til at forlænge dagpengeretten.

Din ret til dagpenge er som udgangspunkt begrænset til 30 uger  inden for 104 uger. Læs mere om selvstændig bibeskæftigelse og supplerende dagpenge.

Fritidsbeskæftigelse og dagpenge

Vær opmærksom på, at timer brugt på fritidsbeskæftigelse ikke kan bruges til at optjene dagpengerettigheder, herunder optjene ret til fx dagpenge og skattefri præmie.

Til gengæld er din dagpengeret ikke begrænset til 30 uger, hvis du vælger, at aktiviteten skal anses som fritidsbeskæftigelse.

Hvad skal du vælge?

Hvis din virksomhed har en ubetydelig indtægt, så kan det give mening at vælge, at den skal anses som fritidsbeskæftigelse.

Hvis din virksomhed til gengæld har en betydelig indtægt, vil det i visse tilfælde give mening at vælge, at den skal anses som selvstændig virksomhed.

Skriv tidsforbrug på dit dagpengekort

Husk, at du skal skrive alt dit tidsforbrug fra din fritidsbeskæftigelse eller din selvstændige virksomhed på dit dagpengekort. Timerne vil blive fradraget i dine dagpenge, da du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i det tidsrum.

Oplys om ændringer

Husk du har pligt til at oplyse os om det, hvis der sker ændringer i forhold til din selvstændige virksomhed eller fritidsbeskæftigelse.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket