Skattefri præmie og efterløn

Den skattefri præmie er en bonusordning i form af en skattefri udbetaling, som du kan optjene, hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet, efter du har opfyldt udskydelsesreglen.

Du optjener en skattefri præmie for hver 481 timers arbejde, du udfører, efter du har opfyldt udskydelsesreglen.

Du kan optjene præmierne helt frem til, du når din folkepensionsalder. Du kan dog højst få udbetalt 12 præmieportioner.

Præmien kan tidligst udbetales, når du har nået folkepensionsalderen. Beløbet reguleres årligt og udgør 13.740 kr. pr. præmieportion,- for fuldtidsforsikrede, og 9.160 kr.  for deltidsforsikrede (satser for 2020). Der kan kun udbetales hele præmieportioner.

Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, og at du ikke har modtaget delpension.

Optjening af skattefri præmie

Reglerne for optjening af skattefri præmie er forskellige. De afhænger af, hvor lang din efterlønsperiode er. Som udgangspunkt har du 3 år til at optjene skattefri præmie i.

Født før 31.12.1955

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 2 år og have 3.120 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis. Først derefter optjener du ret til en skattefri præmie. 

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 2 år og have 2.496 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født 01.01.1956 - 30.06.1956

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1½ år og have 2.340 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis. Herefter optjener du ret til en skattefri præmie.

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1½ år og have 1.872 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født 01.07.1956 - 31.12.1958

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1 år og have 1.560 løntimer efter du har fået dit efterlønsbevis. Herefter optjener du ret til en skattefri præmie.

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1 år og have 1.248 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis.

Født 01.01.1959 - 30.06.1959

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i et halvt år og have 780 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis. Herefter optjener du ret til en skattefri præmie.

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i et halvt år og have 624 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis.

Født senere end 01.07.1959

Du kan optjene timer til skattefri præmie fra den dag, du får dit efterlønsbevis.

Arbejde i udlandet

Som hovedregel kan arbejdstimer i udlandet ikke regnes med til optjening af skattefri præmie

Der er dog visse undtagelser. Det gælder, hvis du:

  • bor og arbejder i et andet EØS-land.
  • er udstationeret for en dansk arbejdsgiver.
  • arbejder for en international organisation.
  • arbejder i en EU-institution eller lign.

Selvstændig virksomhed

Fra den 1. oktober 2018 kan du også bruge dit skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed til optjening af præmie.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9303 inden kl. 18:00.