Skattefri præmie og efterløn

Den skattefri præmie er en bonusordning i form af en skattefri udbetaling, som du kan optjene, når du får dit efterlønsbevis, og hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet i stedet for at gå på efterløn. Hvis du er født inden den 1. juli 1959, skal du også opfylde udskydelsesreglen.

Du optjener en skattefri præmie for hver 481 timers arbejde, du udfører, efter du har opfyldt udskydelsesreglen.

Du kan optjene præmierne helt frem til, du når din folkepensionsalder. Du kan dog højst få udbetalt 12 præmieportioner.

Efter du er overgået til efterløn, kan du alene optjene ret til skattefri præmie, hvis du først er overgået til efterløn tidligst 2 år efter, at du fik dit efterlønsbevis. Det er en betingelse, at du i denne periode har haft mindst 3.120 løntimer som fuldtidsforsikret eller 2.496 løntimer som deltidsforsikret.

Præmien kan tidligst udbetales, når du har nået folkepensionsalderen. Beløbet reguleres årligt og udgør 14.204 kr. pr. præmieportion,- for fuldtidsforsikrede, og 9.469 kr. for deltidsforsikrede (satser for 2023). Der kan kun udbetales hele præmieportioner.

Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, og at du ikke har modtaget delpension.

Optjening af skattefri præmie

Reglerne for optjening af skattefri præmie er forskellige. De afhænger af, hvor lang din efterlønsperiode er. Som udgangspunkt har du 3 år til at optjene skattefri præmie i.

Født før 01.01.1956

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 2 år og have 3.120 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis. Først derefter optjener du ret til en skattefri præmie. 

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 2 år og have 2.496 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født 01.01.1956 - 30.06.1956

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1½ år og have 2.340 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis. Herefter optjener du ret til en skattefri præmie.

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1½ år og have 1.872 løntimer, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Født 01.07.1956 - 31.12.1958

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1 år og have 1.560 løntimer efter du har fået dit efterlønsbevis. Herefter optjener du ret til en skattefri præmie.

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i 1 år og have 1.248 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis.

Født 01.01.1959 - 30.06.1959

Som fuldtidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i et halvt år og have 780 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis. Herefter optjener du ret til en skattefri præmie.

Som deltidsforsikret skal du udsætte efterlønnen i et halvt år og have 624 løntimer efter, du har fået dit efterlønsbevis.

Arbejde i udlandet

Som hovedregel kan arbejdstimer i udlandet ikke regnes med til optjening af skattefri præmie

Der er dog visse undtagelser. Det gælder, hvis du:

  • bor og arbejder i et andet EØS-land.
  • er udstationeret for en dansk arbejdsgiver.
  • arbejder for en international organisation.
  • arbejder i en EU-institution eller lign.

Selvstændig virksomhed

Du kan også bruge dit skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed til optjening af præmie. Overskuddet kan medregnes, når din årsopgørelse er afsluttet hos SKAT.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket