Fradrag i efterlønnen

I udgangspunktet skal alle pensioner fradrages i efterlønnen, uanset om de bliver udbetalt, mens du får efterløn eller senere. Dog sker der ikke modregning for arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) eller pension til efterlevende børn, ægtefælle eller samlever.

Efterløn og modregning af pension

Der er forskel på, hvordan de enkelte pensionsordninger skal fradrages i efterlønnen, og dermed hvordan de skal medtages i beregningsgrundlaget for fradraget. Fælles for pensionerne er dog, at de skal fradrages med en vis procentdel. Du bliver derfor ikke fradraget for værdien af den fulde pensionsordning i din efterløn.

Det beløb, der skal fradrages, bliver fradraget "krone-for-krone" og bliver fratrukket inden eventuelt fradrag for arbejde.

Hvis du opfylder udskydelsesreglen og er født før den 1. januar 1956, skal der kun ske fradrag for pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som bliver udbetalt i efterlønsperioden.

Arbejde

Frivilligt ulønnet arbejde og aktiviteter kan under visse omstændigheder udføres uden, at der sker fradrag i din efterløn. Arbejdet skal dog godkendes af a-kassen, inden du påbegynder det. Der er også flere eksempler på indtægter, der ikke medfører modregning i din efterløn.

Som udgangspunkt kan du have frivilligt, ulønnet arbejde op til 65 timer om måneden uden at få fradrag i din efterløn.

Du må arbejde, så meget som du vil som lønmodtager, men timerne skal fradrages i din efterløn efter reglerne for fradrag i dagpenge. 

Der gælder et særligt 
lempeligt fradrag for indtægt ved arbejde op til 41.164 kr. årligt (2022-niveau).

Selvstændig virksomhed

Du skal have tilladelse, hvis du vil drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Vi kan tidligst give dig tilladelse fra den dag, vi modtager din ansøgning. Tilladelsen skal indhentes, uanset om du ønsker at påbegynde eller videreføre en selvstændig virksomhed.

Du kan få tilladelse, hvis virksomheden drives efter én af disse ordninger:

Andre indtægter

Der er også andre indtægter, der medfører modregning i din efterløn. Fx hvis du får løn for en periode, hvor du ikke arbejder.

Det kan også være indtægter fra borgerlige ombud og offentlige eller private hverv, der ikke anses for arbejde.

Eller det kan være, du har indtægt fra genudsendelser, genopførelser og anden form for genanvendelse af bøger, film, teaterstykker og fotografier mv.

Du vil dog blive fradraget for legater, hvis du skal arbejde for legatet.

Har du fået G-dage, medfører det også fradrag i din efterløn.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket