Ret til efterløn som selvstændig

Læs reglerne om efterløn, når du er selvstændig med egen virksomhed.

Ophør af virksomhed

Du skal som udgangspunkt ophøre med at drive selvstændig virksomhed for at kunne få ret til efterløn.

Du skal kunne dokumentere dit ophør, fx ved at du afmelder din virksomhed på CVR-registret og får et ophørsbevis fra SKAT.

Opfylde indkomstkrav

For at få ret til efterløn skal du opfylde et indkomstkrav.

Indkomstkravet betyder, at du inden for de seneste 3 år skal have tjent mindst 254.328 kr. (2023) som fuldtidsforsikret. Du kan højst medregne 21.194 kr. pr. måned (2023).

Til gengæld kan du medtage al indkomst, som du har tjent inden for de seneste 3 år. Det gælder både A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, men også overskud fra selvstændig virksomhed.

Efterlønnens størrelse

Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du kan højst få 90 pct. af den indtægt, du tidligere har tjent og højest 19.728 kr. pr. måned (2023).

Som udgangspunkt beregner vi din efterlønssats ud fra, hvad du har tjent både som lønmodtager og som selvstændig.

2-års-reglen og skattefri præmie

Du kan opfylde 2 års reglen og retten til skattefri præmie med overskud fra selvstændig virksomhed. Overskuddet omregnes til timer. 

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Hvis du ønsker at fortsætte driften af din selvstændige virksomhed samtidig med, at du modtager efterløn, skal vi godkende det. Læs mere om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed, når du er på efterløn.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket