Overgang til efterløn

Du kan gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, hvis du har betalt til ordningen, og du i øvrigt opfylder betingelserne, som vi beskriver her.

Bopæl

Du skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Medlem af en a-kasse

Du skal være medlem af en a-kasse og som hovedregel have været medlem og betalt efterlønsbidrag i 30 år. Du skal starte med at betale til ordningen senest fra den dag, du fylder 30 år.

Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere krav, hvis du er født før 1. januar 1978.   

Ret til dagpenge

Du skal have ret til dagpenge, når du går på efterløn. Det betyder, at du bl.a. skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være syg. Hvis du har et efterlønsbevis, er du garanteret, at du kan gå på efterløn, selv om du er blevet syg.

Du skal også opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav. I visse tilfælde kan du få ret til efterløn, selvom din ret til dagpenge er brugt op, før du når efterlønsalderen. Det gælder, når du har mistet din ret til dagpenge, efter du er fyldt 50 år, men du forsat har indbetalt kontingent til a-kassen og efterlønsbidrag.

Pensioner

Før du kan få efterløn, skal dine pensioner opgøres. Derfor skal du eller dit pensionsselskab el.lign. have indberettet værdien af dine pensioner til din a-kasse.

Ansøgning

Før du kan modtage efterløn, skal du udfylde en ansøgning. Du kan tidligst få efterløn fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning. Det samme gælder, hvis du allerede har et efterlønsbevis.

Hvis du er i seniorjob, skal vi modtage din ansøgning inden du når efterlønsalderen. Hvis du er ledig, skal vi have modtaget din ansøgning om efterløn, inden din ret til dagpenge udløber.

Arbejde og efterløn

Arbejder du som efterlønner, kan du læse mere om reglerne for modregning af dine løntimer i efterlønnen 

Fritagelse for efterlønsbidrag

Når du har et efterlønsbevis eller er på efterløn, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.

Test din pensionsalder og opsparing

Tag vores test og se med det samme, hvornår du kan på pension eller efterløn, og hvor meget vi anbefaler, at du sparer op til din pension.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket