Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Uarbejdsdygtig på grund af sygdom

For at opnå ret til sygedagpenge fra kommunen eller betaling under sygdom fra din arbejdsgiver, skal du være uarbejdsdygtig.

Der er 2 betingelser, som skal være opfyldt for, at du har ret til sygeløn eller sygedagpenge:

  • Du skal være uarbejdsdygtig.
  • Uarbejdsdygtigheden skal være begrundet i din egen sygdom.                         

Hvornår er du uarbejdsdygtig?

Du er at betragte som uarbejdsdygtig, når du ud fra en samlet vurdering er afskåret fra at varetage dine hidtidige arbejdsfunktioner.

Hvis din arbejdsgiver har andre opgaver indenfor dit fagområde, og du varetager disse, anses du ikke længere for at være uarbejdsdygtig. Du er uarbejdsdygtig, når det vurderes, at du ikke kan varetage dine nuværende og andre opgaver på din arbejdsplads.

Egen sygdom?

Du skal være uarbejdsdygtig grundet egen sygdom. I tvivlstilfælde kan der indhentes en lægelig vurdering.

Du har ikke ret til sygedagpenge eller sygeløn, hvis du er uarbejdsdygtig grundet sociale forhold. Du har fx ikke ret til sygedagpenge eller sygeløn, hvis du er uarbejdsdygtig pga. ophold på krisecenter, eller hvis du skal passe et sygt familiemedlem.

Flere ansættelsesforhold?

Hvis du er i arbejde 2 forskellige steder, kan det forekomme, at du vurderes uarbejdsdygtig i det ene job men raskmeldt i det andet job.

Det forudsættes, at de 2 arbejdsforhold er af forskellig karakter. Det arbejde, hvor du er raskmeldt, skal være foreneligt med din sygdom.

Delvis sygemeldt

Hvis du er i job og kun kan bestride en del af dit arbejde, har du mulighed for at blive deltidssygemeldt. Det ugentlige fravær skal mindst være på 4 timer.

Bred vurdering af din uarbejdsdygtighed

Jobcenteret skal efter 3 måneders sygemelding fortage en såkaldt bred vurdering, hvor de vurderer din uarbejdsdygtighed bredt i forhold til dit uddannelses- og beskæftigelsesområde.

Du kan derfor risikere, at Jobcentret raskmelder dig på baggrund af den brede vurdering, selvom du stadig er ansat og ude af stand til at passe dit arbejde.

Jobcentret kan se bort fra den brede vurdering, hvis du forventes at kunne vende tilbage til dit arbejde. 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om uarbejdsdygtighed, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig.

--

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig senest dagen efter - dog undtaget weekend og helligdage. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter