Pensionsforsikring

Hvis du forventer en længerevarende sygemelding, eller hvis du er ramt af visse kritiske sygdomme, kan du muligvis søge om økonomisk hjælp hos dit pensionsforsikringsselskab.

Hvornår hjælper vi?

Hvis din sygdom skyldes en arbejdsskade, så hjælper vi gerne med at belyse sagen overfor dit pensionsforsikringsselskab, ligesom vi vurderer, om der er grundlag for at klage over pensionsforsikringsselskabets afgørelse.

Nedenfor kan du læse mere om, hvornår du kan være omfattet af en pensionsforsikring.

Er du dækket?

Hvis du er i arbejde og via din arbejdsgiver indbetaler til en pensionsordning, kan du være omfattet af en pensionsforsikring.

Du kan også være omfattet, hvis du selv har valgt at indbetale præmien til et pensionsforsikringsselskab.

Hvad er pensionsforsikring?

Det er en fællesbetegnelse for livsforsikringer, hvor en stor del af din indbetalte præmie anvendes til pensionsopsparing.

Ofte er der til en pensionsforsikring tilknyttet forsikringer, som dækker ved død eller uarbejdsdygtighed. 

Hvordan kan jeg se, om jeg har en pensionsforsikring?

Du kan kontakte din nuværende og evt. tidligere arbejdsgivere for at få oplyst, om du er dækket af en pensionsforsikring.

Du har også selv mulighed for at se, hvilke forsikringsordninger, du er omfattet af på pensionsinfo.dk. Du skal logge på med dit MitID.

Hvad kan jeg søge?

Den ordning du er omfattet af, fortæller dig, hvad du kan søge om.

Du kan typisk søge om:

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Tab af erhvervsevne
 • Gruppelivssum

Hvornår og hvordan skal jeg søge?

Hvis du forventer en sygemelding på over 3 måneder, bør du søge.

Din arbejdsevne skal være nedsat med mindst 50 %. I nogle tilfælde skal nedsættelsen være over 2/3. 

Du skal kontakte dit pensionsforsikringsselskab for at få udleveret et ansøgningsskema.

Kritisk sygdom

Hvis du får en alvorlig sygdom, har du måske ret til et engangsbeløb fra dit forsikringsselskab. 

Du kan på forsikringsselskabets hjemmeside se hvilke sygdomme, der står på listen over kritiske sygdomme. Du kan herudover læse, hvilke krav der er til diagnose og eventuelt andre krav, du skal opfylde. 

Kritiske sygdomme kan fx være:

 • Følger efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen
 • Blodprop i hjertet
 • Kræft
 • Parkinsons sygdom
 • Alzheimers sygdom
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Dissemineret sklerose

Mulighed for at klage?

Hvis du er utilfreds med dit pensionsforsikringsselskabs afgørelse, kan du klage over den.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket