Revalidering

Hvis du ikke kan klare et almindeligt arbejde på grund af dit helbred, har du muligvis ret til at blive revalideret og der igennem få et almindeligt job og blive i stand til at forsørge dig selv.

Kan du få revalidering?

Hvis du skal bevilges revalidering, skal din arbejdsevne være nedsat af enten fysisk, psykisk og/eller social karakter.

Nedsættelsen skal medføre, at du ikke kan klare et arbejde uden hjælp. Kommunen beslutter, om du er berettiget til revalidering.

Sagens forløb

Kommunen kan selv starte en sag op om revalidering. Du kan også selv søge kommunen om revalidering. Du kan søge ved at sende en skriftlig ansøgning eller kontakte dem telefonisk.

Når kommunen starter en sag om revalidering, skal den indledende del af en rehabiliteringsplan udfyldes.

For-revalidering

Hvis der er tvivl om, hvad du kan holde til, har kommunen mulighed for at bevilge dig for-revalidering, som oftest består af afklarende aktiviteter.

Under forløbet beholder du din hidtidige indtægt fx sygedagpenge eller kontanthjælp.

Hvad kan en revalidering indeholde?

Hvis du har ret til revalidering, skal der udarbejdes en jobplan. Formålet med den er at få dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

En jobplan kan omhandle følgende emner:

  • Uddannelse
  • Undervisning eller kurser
  • Optræning eller oplæring hos en arbejdsgiver
  • Arbejdsprøvning
  • Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed

Et revalideringsforløb kan som udgangspunkt vare op til 5 år.

Hvad er du berettiget til?

Når du begynder et revalideringsforløb, så vil du modtage revalideringsydelse.

Under optræning eller oplæring hos arbejdsgiver kan du i nogle tilfælde være berettiget til mindsteløn.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om revalidering kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket