Hvad skal være opfyldt, før jeg kan få fleksjob?

Hvis du ikke kan passe et ordinært arbejde, har du muligvis ret til fleksjob. Du skal opfylde visse krav for at få ret til et fleksjob.

Følgende krav skal være opfyldt:

  • Du har en varig nedsat arbejdsevne.
  • Du kan ikke opnå arbejde på ordinære vilkår.
  • Revalidering er ikke realistisk.
  • Arbejdsfastholdelse er afprøvet og udtømt.
  • Du modtager ikke pension.

Hvem beslutter, om du skal have fleksjob?

Der er kommunen, som træffer afgørelse om, du skal have et fleksjob. De træffer afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om fleksjob, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig. 

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'