Hvad er et rehabiliteringsteam?

Har du nedsat arbejdsevne, og har du brug for støtte, kan kommunen vælge at forelægge din sag for rehabiliteringsteamet.

Hvem er med i et rehabiliteringsteam?

Teamet består af kommunale repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og evt. uddannelsesområdet. En sundhedskoordinator fra regionen skal også være repræsenteret i teamet.

Formål med teamet

Rehabiliteringsteamets formål er at hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet. Teamet skal sikre, at din sag bliver belyst tilstrækkeligt. Du vil inden mødet have udfyldt en rehabiliteringsplan.

Du deltager selv

Hovedreglen er, at du selv deltager i møder med rehabiliteringsteamet sammen med din sagsbehandler. Du har ret til at have en bisidder med fra fx din faglige organisation. Derfor kan vi også bistå dig.

Hvis kommunen vurderer at din arbejdsevne slet ikke kan udvikles, kan mødet afholdes uden dig.

Teamets opgaver

Rehabiliteringsteamet skal efter at have drøftet din sag afgive en indstilling til, om du skal have fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb, førtidspension eller en anden foranstaltning.

Teamet har ikke kompetence til at afgøre en sag men kan alene indstille til en afgørelse.

Kommunen træffer på baggrund af teamets indstilling afgørelse i din sag. Kommunen er ikke forpligtiget til at følge teamets indstilling.