Hvad er et fleksjob?

Hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår, kan kommunen bevilge dig et fleksjob.

Der skal tages hensyn til dig

I et fleksjob skal der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset. Dit arbejde bør derfor tilrettelægges efter dine behov.

Det kan betyde, at arbejdstempoet og eventuelt behov for ekstra pauser så vidt muligt bliver tilpasset dig.

Hvad skal være opfyldt, før du kan få fleksjob?

For at kommunen kan bevilge et fleksjob, skal tre betingelser være opfyldt:

  • Du skal være under pensionsalderen.
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat.
  • Du må ikke kunne arbejde på ordinære vilkår.

Hvad får du i løn?

Du vil få løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, du reelt yder. Kommunen supplerer din løn med et flekslønstilskud. 

Hvor lang tid kan du være i fleksjob?

En fleksjobbevilling gælder i 5 år ad gangen. Når de 5 år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til fleksjob.

Hvis du er over 40 år, kan du efter dit første midlertidige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du ikke kommer tilbage på det ordinære arbejdsmarked.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket