Revalideringsydelse

Hvis du er bevilget revalidering og følger en jobplan, vil kommunen tage stilling til, hvad du har ret til i revalideringsydelse.

Hvis du er fyldt 30 år?

Hvis du er fyldt 30 år, har du ret til det maksimale beløb. I 2022 svarer det til 19.363 kr. om måneden.

Hvis du er under 30 år?

Hvis du er under 30 år kan du have ret til dagpengenes maksimale beløb.

Du har ret til det maksimale beløbet hvis du har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.

Du har også ret til det maksimale beløbet, hvis du før revalideringen har haft indtægter i mindst 6 måneder, der overstiger det maksimale beløb.

Hvis du ikke har ret til det maksimale beløb, er der forskellige satser, som bl.a. afhænger af, om du forsørger hjemmeboende børn, er hjemmebonende, og om du er over eller under 25 år.

Takster
Din situationSatser 2022
Fyldt 25 år med forsørgerpligt overfor ikke hjemmeboende børn. 15.570 kr.
Fyldt 25 år uden forsørgerpligt. 11.716 kr.
Under 25 år, udeboende og ikke forsørger.   7.552 kr.
Under 25 år, hjemmeboende og ikke forsørger.   3.644 kr.
Gravid efter 12. svangerskabsuge 11.716 kr.
Under 25 år, har psykisk lidelse og er udeboende. 11.716 kr.

 

Der er flere takster, end dem der fremgår i skemaet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis din takst ikke fremgår.

Ret til mindsteløn?

Kommunen kan på baggrund af en konkret vurdering beslutte om du skal have ret til mindsteløn i din revalidering.

Kommunen vil bl.a. lægge vægt på følgende:

  • Alder
  • Arbejdsmarkedstilknytning
  • Forsørgerpligt

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunen afgørelse om din revalideringsydelse, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen inder der klages, og vi kan evt. føre klagesagen for dig. 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.