Revalideringsydelse

Hvis du er bevilget revalidering og følger en jobplan, vil kommunen tage stilling til, hvad du har ret til i revalideringsydelse.

Hvis du er fyldt 30 år?

Hvis du er fyldt 30 år, har du ret til det maksimale beløb. I 2024 svarer det til 20.373 kr. om måneden.

Hvis du er under 30 år?

Hvis du er under 30 år kan du have ret til dagpengenes maksimale beløb.

Du har ret til det maksimale beløbet hvis du har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.

Du har også ret til det maksimale beløbet, hvis du før revalideringen har haft indtægter i mindst 6 måneder, der overstiger det maksimale beløb.

Hvis du ikke har ret til det maksimale beløb, er der forskellige satser, som bl.a. afhænger af, om du forsørger hjemmeboende børn, er hjemmebonende, og om du er over eller under 25 år.

Takster
Din situationSatser 2024
Fyldt 25 år med forsørgerpligt overfor ikke hjemmeboende børn. 16.382 kr.
Fyldt 25 år uden forsørgerpligt. 12.326 kr.
Under 25 år, udeboende og ikke forsørger.   7.945 kr.
Under 25 år, hjemmeboende og ikke forsørger.   3.834 kr.
Under 25 år, gravid efter 12. svangerskabsuge 12.326 kr.
Under 25 år, har psykisk lidelse og er udeboende. 12.326 kr.

 

Der er flere takster, end dem der fremgår i skemaet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis din takst ikke fremgår.

Ret til mindsteløn?

Kommunen kan på baggrund af en konkret vurdering beslutte om du skal have ret til mindsteløn i din revalidering.

Kommunen vil bl.a. lægge vægt på følgende:

  • Alder
  • Arbejdsmarkedstilknytning
  • Forsørgerpligt

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunen afgørelse om din revalideringsydelse, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen inder der klages, og vi kan evt. føre klagesagen for dig. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket