Ressourceforløb

Hvis du har begrænsninger i din arbejdsevne og dermed har risiko for at ende på førtidspension, kan du muligvis få bevilget et ressourceforløb.

Hvad er et ressourceforløb? 

Et ressourceforløb er et særligt tilrettelagt forløb, som varer mellem 1-5 år.

Formålet med forløbet er, at din arbejdsevne skal udvikles gennem en aktiv indsats. Dine ønsker om arbejde eller uddannelse er afgørende for hvilke aktiviteter, der sættes i gang. 

Aktiviteterne kan fx være behandling, udredning, motion, hjælp til boligproblemer, virksomhedspraktik mm.

Hvem kan tilbydes ressourceforløb?

Har du begrænsninger i din arbejdsevne og er alle andre muligheder i beskæftigelseslovgivningen, herunder revalidering, afprøvet eller vurderet formålsløse, kan kommunen tilbyde dig et ressourceforløb.

Din alder har betydning

Hvis du er under 40 år, har du som udgangspunkt ikke mulighed for at få tilkendt førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at du ikke kommer ud på arbejdsmarkedet igen. Du vil i stedet få tilbudt et eller flere ressourceforløb.

Hvis du er over 40 år, skal du som udgangspunkt også have tilbudt et ressourceforløb, inden du kan tilkendes førtidspension.

Hvem bevilger ressourceforløb?

Din sag skal behandles på et rehabiliteringsmøde. Her afgør man, om du skal indstilles til at tilbydes ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller en anden foranstaltning.

Grundlaget for indstillingen er rehabiliteringsplanens indledende del og sagens akter i øvrigt. 

Herefter træffer Jobcenteret endelig afgørelse om, hvorvidt du skal tilbydes et ressourceforløb.

Hvilken ydelse har du ret til?

Du har ret til ressourceforløbsydelse, når du deltager i et forløb.

Størrelsen på din ydelse afhænger bl.a. af, om du er forsørger eller ikke forsørger. 

Ressourceforløbsydelsen er uafhængig af formue og evt. ægtefælle/samlevers indtægter.

Ret til ferie?

Hvis du har været i et ressourceforløb i 12 måneder, har du ret til 5 ugers ferie

Hvis du ikke følger forløbet?

Hvis du udebliver fra aktiviteterne i forløbet, skal kommunen vurdere, om du skal have en sanktion på grund af din manglende deltagelse.

Kommunen skal vurdere, om der er en særlig grund til, at du ikke deltager. De særlige grunde kan være sociale, helbredsmæssige, psykiske, eller der kan være tale om misbrugsproblemer.

Kommunen bør kun sanktionere, hvis der ikke er en rimelig grund til din manglende deltagelse. 

Sanktionerne kan være nedsættelse eller fradrag i din hjælp. I særlige tilfælde kan kommunen stoppe for hjælpen. 

Mulighed for at klage 

Hvis du er utilfreds med Jobcenterets afgørelse eller sagsbehandling af din sag om ressourceforløb, er du velkommen til at kontakte os for hjælp.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9305 inden kl. 18:00.