Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Modregning af feriepenge i offentlige ydelser

Modtager du offentlige ydelser, og har du optjent feriepenge, skal du være opmærksom på, at dine feriepenge kan blive modregnet. 

Du kan ved nogle feriehindringer få udbetalt dine feriepenge fra et job uden at holde ferie. Kommunen kan dog i visse tilfælde modregne beløbet i din ydelse.

Du kan få udbetalt din hovedferie (op til 3 uger), hvis du på lovlig vis har været forhindret i at holde ferie frem til den 30. september. Er du forhindret helt frem til den 30. april, kan du få udbetalt ferien (op til 5 uger) fra den 1. maj.

Vær opmærksom på, at hvis du afholder ferien, vil kommunen modregne feriepengene i din ydelse, uanset hvilken ydelse du modtager - undtaget er dog visse former for revalidering.

Har du været forhindret i at holde ferie i et ferieår, kan du få udbetalt feriepenge fra den 1. maj i det efterfølgende ferieår, når der har været en lovlig feriehindring.

Modregning, når du modtager sygedagpenge

Modtager du sygedagpenge fra kommunen, må udbetalte feriepenge ikke blive modregnet i din ydelse, hvis du har været forhindret i at holde ferie. Kontakt din kommune, hvis du oplever at være blevet modregnet.

Modregning i revalideringsydelse

Får du revalideringsydelse, skal du som udgangspunkt afholde ferien for at få dine feriepenge udbetalt.

Har du optjent feriepenge fra et job, som ligger forud for din start på revalideringen, vil feriepengene i mange tilfælde ikke skulle modregnes. Har du optjent ret til feriepenge i dit revalideringsforløb, vil feriepengene skulle modregnes.

Du skal afholde din ferie, så det er foreneligt med din jobplan. Er din ferie ikke det, risikerer du, at kommunen stopper  din ydelse helt eller delvist.

Der er mange forskellige regler om ferieafholdelse, når du er på revalidering.  Du skal derfor kontakte kommunen og lave klare aftaler om ferieafholdelse og modregning.

Modregning i ressourceforløbsydelse

I flere konkrete sager har Ankestyrelsen vurderet, at kommunerne ikke kan foretage fradrag for feriepengene i ressourceforløbsydelsen, hvis ferien ikke afholdes.

Du bør derfor klage over afgørelsen, hvis  kommunen modregner feriepengene i din ydelse.

Ankestyrelsen har dog endnu ikke færdigbehandlet problemstillingen, og der findes derfor ikke en praksis inden for området endnu.

Modregning i ledighedsydelse

Har du været forhindret i at holde ferie, og har du ret til feriepenge fra et job, som ligger forud for, at du er blevet visiteret til et fleksjob, skal der ikke ske modregning i din ledighedsydelse.

Er din ret til feriepenge opnået i et fleksjob, vil du muligvis opleve, at nogle kommuner vil modregne. Dette er i mange tilfælde ikke korrekt, og du bør klage over det.

Modregning i kontant- eller uddannelseshjælp

Modtager du kontant- eller uddannelseshjælp, og får du udbetalt din feriepenge uden at afholde ferien, vil de blive fradraget krone for krone.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om modregning, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.