Modregning af feriepenge i offentlige ydelser

Dine feriepenge modregnes som regel i din offentlige ydelse. Vi forklarer reglerne for modregning af feriepenge i forskellige offentlige ydelser. 

Undgå modregning pga. feriehindring

Du kan ved nogle feriehindringer få udbetalt dine feriepenge fra et job uden at holde ferie.   

Har du været forhindret i at holde ferie pga. sygdom og barsel i 2 ferieafholdelsesperioder, der følger lige efter hinanden, har du mulighed for at få dine feriepenge udbetalt, uden at de bliver modregnet i de fleste offentlige ydelser.

Modregning i sygedagpenge

Får du feriepenge udbetalt efter ferielovens regler uden at holde ferie, skal de ikke modregnes i dine sygedagpenge.  

Du kan i nogle tilfælde holde ferie i din sygeperiode. Du skal lave en konkret aftale med kommunen om din ferie. Du vil ikke få sygedagpenge i ferieperioden, uanset om du har optjent feriepenge eller ej.

Modregning i revalideringsydelse

Får du revalideringsydelse, skal du som udgangspunkt holde ferie for at få dine feriepenge udbetalt.

Har du optjent feriepenge fra et job, som ligger forud for din start på revalideringsforløbet, vil feriepengene i mange tilfælde ikke blive modregnet.

Har du optjent ret til feriepenge i dit revalideringsforløb, betragtes feriepengene som en arbejdsindtægt. Du kan årligt have indtægter på op til 12.000 kr. brutto, inden kommunen kan modregne det i din revalideringsydelse.

Du skal holde din ferie, så det er foreneligt med din jobplan. Er din ferie ikke det, kan kommunen stoppe din ydelse helt eller delvist. 

Der er mange forskellige regler om ferieafholdelse, når du er på revalidering. Du skal derfor kontakte kommunen og lave klare aftaler om, hvordan du holder din ferie.

Modregning i ressourceforløbsydelse

Du kan efter aftale med kommunen holde ferie, mens du modtager ressourceforløbsydelse. Feriepengene vil blive modregnet med enten 30 eller 55% i din ressourceforløbsydelse. 

Hvis du får feriepenge udbetalt efter ferielovens regler uden at holde ferie, må kommunen ikke modregne dine feriepenge.

Modregning i ledighedsydelse

Er du på ledighedsydelse, kan du efter aftale med kommunen holde ferie. Er dine feriepenge lavere end niveauet for ledighedsydelse, kan du søge kommunen om et supplement.

Har du været forhindret i at holde ferie, må kommunen ikke modregne dine feriepenge i din ledighedsydelse.

Selvom du vælger ikke at holde ferie, vil du stadig ikke modtage ledighedsydelse i antallet af dage, som du har optjent ferie til.

Modregning i kontant- eller uddannelseshjælp

Du kan efter aftale med kommunen holde ferie. Hvis dine feriepenge er højere end dit ydelsesniveau, vil du ikke modtage hjælp under ferien. Er dine feriepenge lavere end din ydelse, vil feriepengene blive modregnet krone for krone.   

Får du udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie, vil de også blive fradraget i din kontant- eller uddannelseshjælp krone for krone.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket