Feriepenge

Når du er i arbejde, optjener du ferie efter ferielovens regler. Du kan enten få løn under din ferie eller 12,5% i feriegodtgørelse/feriepenge.

12,5% i feriepenge

Hvis du ikke har ferie med løn, kan du i stedet få udbetalt feriepenge, når du holder ferie. Du får 12,5 % i feriepenge, som du optjener løbende i ferieåret på baggrund af din ferieberettigede løn, der er din bruttoindkomst - dvs. alle skattepligtige lønandele.  

Ferieåret løber fra september til august året efter.

Hvis du har ferie med løn, kan du læse mere her.

Sygeferiegodtgørelse

Du optjener ikke feriepenge under sygdom, hvis du ikke får løn under sygdom. Din arbejdsgiver skal i stedet udbetale sygeferiegodtgørelse til dig.

Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 % af din normale løn i de sidste 4 uger, før du blev syg - medmindre du er ansat efter en kollektiv overenskomst, der har andre regler for, hvordan din sygeferiegodtgørelse beregnes.

Du optjener sygeferiegodtgørelse fra og med 2. sygedag, dog allerede fra 1. sygedag, hvis du har mere end 52 sygeperioder i løbet af ferieåret.

Har du ikke været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, bliver kravet til antal sygeperioder nedsat forholdsmæssigt.

Læs mere om sygeferiegodtgørelse. 

Indberetning

Din arbejdsgiver skal løbende indberette dine feriepenge til Feriepengeinfo. Fristen for at indberette din feriepenge afhænger af, hvornår på måneden din løn bliver udbetalt – se fristerne her.

Udbetaling

Når du skal holde ferie, skal du søge om dine feriepenge hos Feriepengeinfo via Borger.dk.

Feriepengeinfo sender din ansøgning videre til den, som skal udbetale dine feriepenge. Det kan være Feriekonto selv, din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, hvis din arbejdsgiver har en overenskomst.

Du kan som hovedregel først få feriepengene udbetalt, når der er 1 måned, til din ferie begynder.

Jobskifte

Har du ferie til gode, når du fratræder, skal din arbejdsgiver indberette ferien til Feriepengeinfo, hvor du kan søge om at få udbetalt feriepengene via Borger.dk.

Der gælder særlige regler, hvis du har højst 2.500 kr. netto eller overført ferie til gode, når du fratræder.

Har du ikke optjent ferie?

Selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie hos din arbejdsgiver, har du stadig ret til 5 ugers ferie i hvert ferieår.

Har du haft perioder med fx dagpenge eller barselsdagpenge, kan du have optjent ret til feriedagpenge fra din a-kasse.

Få svar på mange flere spørgsmål om ferie og fridage.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket