Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Sådan planlægger du ferien

Ofte kan du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Men kan I ikke blive enige, gælder ferielovens regler.

Hvem bestemmer, hvornår du skal holde ferie?

Har du ønsket ferie, kan du ikke kræve, at din arbejdsgiver svarer dig inden for en bestemt frist - medmindre det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog.

Du skal have en klar aftale med din arbejdsgiver, før din ferie kan begynde.

Kan I ikke blive enige, siger ferieloven, at din arbejdsgiver må bestemme, hvornår du skal holde ferie.

Du skal holde ferie på samme måde, som du arbejder. Har du 5 ugers ferie, skal du holde 5 feriedage på hver ugedag - altså 5 mandage, 5 tirsdage, 5 onsdage osv. Har du fx en fast fridag om onsdagen, kan du ikke lade være med at holde ferie på onsdage. Dog kan du ikke blive pålagt at holde ferie på helligdage, det ugentlige fridøgn eller på dage, hvor du har en feriehindring.

Noter ned i din kalender, hvilke datoer du har holdt ferie. Du kan senere få brug for at kende de nøjagtige datoer, fx ved din arbejdsgivers konkurs.

Arbejdsgivers ferievarsler

Pålægger din arbejdsgiver dig at holde ferie på et bestemt tidspunkt, skal du varsles efter ferielovens regler, medmindre I har aftalt noget andet i din ansættelseskontrakt. Du skal så have besked senest 3 måneder før, du skal holde hovedferien (3 uger), og senest 1 måned før, du skal holde restferien (2 uger). 

Din arbejdsgiver skal så vidt muligt tage hensyn til et ønske om ferie i skoleferien, hvis du har børn i denne alder.

Ferielukket

Holder arbejdspladsen ferielukket, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt sørge for, at du har gemt nok feriedage til lukkeperioden.

Bliver du ansat efter, at du har afholdt alle dine feriedage, kan du måske få dagpenge fra din a-kasse.

Kan ferien ændres?

Når ferien er aftalt, kan den kun ændres:

  1. med din accept.
  2. hvis din arbejdsgiver kan dokumentere, at det er nødvendigt på grund af væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn - dvs. force majeure.
  3. hvis du er i en opsagt stilling, og den aftalte ferie ligger efter, at du fratræder.

Ferieloven giver dog lov til at fravige punkt 2, hvis det sker ved kollektiv overenskomst.

Ændres ferien pga. force majeure (punkt 2), har du krav på at få erstattet visse tab. Fx hvis du skal aflyse en ferie, du har bestilt. Erstatningen dækker kun dine udgifter - ikke andre rejseledsageres.

Når ferien er begyndt, kan den ikke længere ændres.

Opsigelse

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde ferie i en opsigelsesperiode, hvis der er plads til både ferievarsel og ferie, inden du fratræder.

Der er dog særlige regler for afvikling af de 3 ugers hovedferie, hvis din opsigelsesperiode er på 3 måneder eller derunder.

I den situation kan din arbejdsgiver kun kræve, at du holder 3 ugers hovedferie:

  • hvis din arbejdsgiver forlænger opsigelsesperioden med antallet af feriedage, som du har tilgode.
  • hvis I har aftalt et kortere ferievarsel end ferielovens regler.

Du kan selvfølgelig også selv ønske at holde ferien.

Var hovedferien aftalt, inden du modtog opsigelsen - med højest 3 måneders opsigelsesvarsel - da bortfalder ferien. Ønsker du stadig at holde hovedferien, skal du give din arbejdsgiver besked med det samme.

Er du fritstillet i opsigelsesperioden, gælder der særlige regler for ferien.

Relevante love

Ferieloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.