Sådan planlægger du ferien

Ofte kan du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Men kan I ikke blive enige, gælder ferielovens regler.

Hvem bestemmer, hvornår du skal holde ferie?

Har du ønsket ferie, kan du ikke kræve, at din arbejdsgiver svarer dig inden for en bestemt frist - medmindre det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog.

Du skal have en klar aftale med din arbejdsgiver, før din ferie kan begynde.

Kan I ikke blive enige, siger ferieloven, at din arbejdsgiver må bestemme, hvornår du skal holde ferie.

Ferie ligesom du arbejder

Du skal holde ferie på samme måde, som du arbejder. Har du 5 ugers ferie, skal du holde 5 feriedage på hver ugedag - altså 5 mandage, 5 tirsdage, 5 onsdage osv. Har du fx en fast fridag om onsdagen, kan du ikke lade være med at holde ferie på onsdage. Dog kan du ikke blive pålagt at holde ferie

Noter ned i din kalender, hvilke datoer du har holdt ferie. Du kan senere få brug for at kende de nøjagtige datoer, fx ved din arbejdsgivers konkurs.

Arbejdsgivers ferievarsler

Pålægger din arbejdsgiver dig at holde ferie på et bestemt tidspunkt, skal du varsles efter ferielovens regler. Hovedreglen er, at du skal have besked senest 3 måneder før, du skal holde hovedferien (3 uger), og senest 1 måned før, du skal holde restferien (2 uger).

Det kan fremgå af din ansættelseskontrakt, at I fraviger ferielovens regler for at varsle din ferie. Aftalen bliver dog ugyldig med den nye ferielov fra den 1. september 2020, hvor det ikke længere er muligt at fravige reglerne for varsling af ferie.

Din arbejdsgiver skal så vidt muligt tage hensyn til et ønske om ferie i skoleferien, hvis du har børn i denne alder.

Ferielukket

Holder arbejdspladsen ferielukket, gælder der særlige regler. Fx at din arbejdsgiver som udgangspunkt skal sørge for, at du har gemt nok feriedage til lukkeperioden, og at du måske har krav på at få ferie på forskud.

Bliver du ansat efter, at du har holdt alle dine feriedage, kan du måske få dagpenge fra din a-kasse.

Kan ferien ændres?

Når ferien er aftalt, kan den kun ændres:

  1. med din accept.
  2. hvis din arbejdsgiver kan dokumentere, at det er nødvendigt på grund af væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn - dvs. force majeure.
  3. hvis du er i en opsagt stilling, og den aftalte ferie ligger efter, at du fratræder.

Ferieloven giver dog lov til at fravige punkt 2, hvis det sker ved en kollektiv aftale fx en kollektiv overenskomst.

Ændres ferien pga. force majeure (punkt 2), har du krav på at få erstattet visse tab. Fx hvis du skal aflyse en ferie, du har bestilt. Erstatningen dækker kun dine udgifter - ikke andre rejseledsageres.

Når ferien er begyndt, kan den ikke længere ændres.

Opsigelse

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde ferie i en opsigelsesperiode, hvis der er plads til både ferievarsel og ferie, inden du fratræder.

Der er dog særlige regler for afvikling af de 3 ugers hovedferie, hvis din opsigelsesperiode er på 3 måneder eller derunder.

I den situation kan din arbejdsgiver kun kræve, at du holder 3 ugers hovedferie, hvis din arbejdsgiver forlænger opsigelsesperioden med antallet af feriedage, som du har til gode.

Du kan selvfølgelig også selv ønske at holde ferien.

Var hovedferien aftalt, inden du modtog opsigelsen - med højest 3 måneders opsigelsesvarsel - da bortfalder ferien. Du har stadig ret til at holde hovedferien som aftalt, men så skal du give din arbejdsgiver besked med det samme.

Er du fritstillet i opsigelsesperioden, gælder der særlige regler for ferien.

Relevante love

Ferieloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket