Få hvad du har krav på

Undgå at blive mødt med "Det har jeg aldrig sagt", når I havde en klar aftale. Eller en påstand om at "Du har brugt alle dine feriedage", når du faktisk har 3 feriedage tilbage. Hvis du selv dokumenterer jeres aftaler, så er du godt på vej til at få, hvad du har krav på fra din arbejdsgiver.

Få det på skrift

Det er ofte svært at bevise en mundtlig aftale. Kan du ikke bevise, at noget er aftalt, har du ikke noget krav. Få derfor alle aftaler, du indgår med din arbejdsgiver, på skrift.

Før selv et regnskab

Noter altid selv dine arbejdstimer og fraværsdage i en kalender.

Dit timeregnskab skal oplyse:

  • hvornår du er mødt på arbejde, fx kl. 7:30.
  • hvornår du er gået hjem fra arbejde, fx kl. 15:00.
  • antal minutters pause, du ikke skal have løn for, fx 30 min.

Dermed kan vi kontrollere din løn og eventuelle tillæg.

Ferieregnskabet klarer du ved at notere et "F" på de datoer, hvor du holder en feriedag.

Dermed undgår du tvivl om, hvor mange feriedage du har tilbage. Det er også relevant, når ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december, og du ønsker at få udbetalt den 5. ferieuge eller overført feriedage til næste ferieafholdelsesperiode. Samt hvis din arbejdsgiver går konkurs, fordi Lønmodtagernes Garantifond kræver et nøjagtigt ferieregnskab.

Endelig kan vi med ferieregnskabet  kontrollere, om du får de feriepenge og feriedage, du har krav på.

Har du ret til feriefridage, noterer du "FF" på de datoer, hvor du holder en feriefridag.

Sygefravær markerer du med et "S". Har du styr på antal og placering af dine sygedage, kan vi nemt hjælpe dig med at vurdere, om en advarsel eller en opsigelse begrundet i for meget fravær er berettiget. Hvis 120-dages-reglen er aftalt i din ansættelseskontrakt, kan vi bruge din liste til at tjekke, om betingelserne for at bruge reglen er opfyldt.

Har du ret til barnets første sygedag, markerer du dette fravær med "BS".

Husk underskrift

Hvis du får din arbejdsgivers underskrift på dit time- og fraværsregnskab, kan regnskabet bruges som bevis. Uden din arbejdsgivers underskrift, kan dit eget regnskab "kun" bruges som udgangspunkt for en dialog.

Har du slet ikke noget regnskab, er der groft sagt ikke noget at tale om, og din arbejdsgivers tal vil være dem, der gælder. Et regnskab - selv uden underskrift - stiller dig derfor bedre end slet ikke noget regnskab.

Tjek og protester

Tjek altid dine lønsedler og din arbejdsgivers registrering af timer, tillæg, fravær osv.

Opdager du fejl, skal du straks gøre din arbejdsgiver opmærksom på dem.

Gør det skriftligt, fx i en e-mail, så der ikke kan opstå tvivl om, hvornår du har rapporteret fejlen. Visse overenskomster giver først ret til særlige ydelser fra det tidspunkt, hvor du som lønmodtager kan bevise, at du har rejst kravet.

Lad os hjælpe dig

Retter din arbejdsgiver ikke fejlen senest ved næste lønudbetaling, så kontakt os. Venter du for længe, risikerer du, at dine krav går tabt.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket