Fejl i lønnen

Som lønmodtager har du ansvaret for at tjekke lønsedlen, hver gang du får løn. Og der er mange gode grunde til at få det gjort. Vi forklarer, hvad du skal være opmærksom på, og hvad du skal gøre, hvis du opdager fejl.

Krav til lønsedlen

Din lønseddel skal oplyse:

  • din løn i perioden.
  • hvilken periode, lønsedlen dækker.
  • hvilke beløb, der er trukket i A-skat og AM-bidrag.
  • din arbejdsgivers navn, adresse og CVR-nr.

Mange lønsedler indeholder flere oplysninger, fx om ferieregnskab, men det er altså ikke et krav.

Du kan heller ikke kræve lønsedlen på papir. Din arbejdsgiver må gerne sende den til dig elektronisk, fx til din e-Boks.

Kontroller din løn

Du bør altid kontrollere, at din løn stemmer:

  • Har du fået for alle timer?
  • Har du fået de tillæg, du har krav på?
  • Er der trukket til pension?
  • Er der brugt korrekt skattefradrag og trækprocent?

Bliver du trukket i løn, så bed om en forklaring. De hyppigste årsager til løntræk er:

Er der fejl i lønudbetalingen, skal du straks fortælle det til din arbejdsgiver. Helst på skrift, så du kan bevise det.

Bliver fejlene ikke rettet, sender du en kopi af lønsedlen til os og oplyser, hvilke fejl du har opdaget. Så kontakter vi din arbejdsgiver.

Selvom forældelsesfristen på lønkrav er 5 år, risikerer du, at dine krav går tabt tidligere, hvis du bare lader tiden gå. Det vil sige, at du ikke må udvise passivitet.

Timesedler

Vil du være sikker på, at dine timesedler kan bruges som bevis, hvis du skulle blive uenig med din arbejdsgiver om, hvor mange timer du skal have løn for, skal der være tale om timesedler, der er godkendt af din arbejdsgiver. Fx ved at din arbejdsgiver skriver under på timesedlerne hver uge eller måned.

Det hjælper dog ikke meget, hvis det eneste eksemplar af timesedlerne ligger hos din arbejdsgiver. Du skal selv gemme en kopi.

Dine egne kalendernoter eller timesedler, som du selv udfylder uden at få din arbejdsgivers godkendelse på dem, har ikke særlig stor bevisværdi. Men har du ført en detaljeret kalender, kan den være udgangspunktet for en dialog med din arbejdsgiver.

SKAT

Bliver der ikke afregnet skat af de beløb, du modtager fra din arbejdsgiver, risikerer du, at SKAT anser beløbene for at være bruttobeløb, og så kommer du til at betale skatten.

Trækker din arbejdsgiver for lidt i skat, vil der ske efterregulering i forbindelse med årsopgørelsen.

Gem lønsedlen

Når du har tjekket lønsedlen, skal du gemme den i mindst 5 år. Lønsedlen er din dokumentation overfor både din arbejdsgiver og SKAT.

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket