Vagtordninger

Der er ingen lov om vagtordninger. Hvis din ansættelse ikke er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler for en eventuel vagtordning, skal du derfor selv forhandle vilkårene for en vagtordning med din arbejdsgiver.

Har du aftalt med din arbejdsgiver, at din løn inkluderer betaling for vagtordning, kræver det en ny aftale at ændre på dette. Bliver I enige om, at du skal aflønnes særskilt for en vagtordning, bør du få aftalen på skrift.

Det bør fremgå af aftalen:

  • hvor ofte du skal have vagt og i hvilke tidsrum.
  • hvor begrænset du er, mens du har vagt.
  • hvor mange opkald du skal forvente.
  • hvor meget arbejde hvert opkald vil medføre.
  • hvilke betalinger der bliver udløst, samt hvornår.

Vagtordninger varierer meget. Både i forhold til hvor ofte du skal have en vagt, og hvor meget arbejde en sådan vagt risikerer at medføre. Derfor varierer aftalerne om vagtordninger også meget fra virksomhed til virksomhed.

Ofte er der aftalt et grundbeløb, som ydes for selve det, at du indgår i vagtordningen og derfor er begrænset i dine muligheder for at råde over fritiden. Størrelsen af grundbeløbet afhænger af, hvor tit du har vagt, samt hvor begrænset du er under vagten. Skal du fx befinde dig i en radius af x km fra virksomheden, taler dette for et større grundbeløb.

Grundbeløbet bliver ofte nedsat eller bortfalder helt, når alt kan klares over telefon, og det derfor er underordnet, hvor du befinder dig.

Herudover kan der være aftalt en betaling pr. gang, du bliver forstyrret. Fx at hvert opkald udløser en mindstebetaling + særskilt timebetaling for det antal timers arbejde, du faktisk skal udføre.

Eksempel

Et eksempel på en generel brancheaftale om vagtordning er Elektrikeroverenskomstens § 13, punkt 14: 

Udrykning

"Ved tilkaldelse fra hjemmet uden for normal arbejdstid betales ud over normal timelønsbetaling og overtidstillæg for arbejdstiden og transporttiden til og fra arbejdsstedet et udrykningstillæg ..." på 134,40 kr. pr. time.

"Udrykningstillægget betales dog ikke ved tilkaldelse i rådighedsvagt ..."

Rådighedsvagt

"Når en elektriker efter aftale har pligt til under rådighedsvagt at opholde sig i hjemmet eller i nærheden af hjemmet, hvor den pågældende kan tilkaldes, betales for rådighedsvagt.

I vagtperioder, der alene omfatter søgnehelligdage og/eller perioden fra normal arbejdstids ophør lørdag, respektive fredag, hvis frilørdagsordning er indført, til normal arbejdstids begyndelse mandag, betales ..." 21,60 kr. pr. time.

"Ved rådighedsvagt uden for ovennævnte perioder betales ..." 16,50 kr. pr. time.
 
"Ved tilkald under en rådighedsvagt bortfalder betaling af rådighedsvagt, og der betales normal timeløn plus ..." overarbejdstillæg pr. overtime:

  • Første og anden klokketime efter normal arbejdstid 88,35 kr.
  • Alle overtimer derudover 132,20 kr.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket