Lige løn

Ligelønsloven slår fast, at kvinder og mænd skal have lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.

Den lige løn omfatter alle lønelementer og lønvilkår, dvs. både den løn du får udbetalt i penge og andre personalegoder.

Bedømmelsen af arbejdets værdi sker ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og faktorer.

Loven sikrer dermed ikke, at kvinder og mænd altid skal have det samme i løn. Men eventuelle lønforskelle må ikke være begrundet i køn.

For at gøre det mere synligt om mænd og kvinder aflønnes lige, indeholder loven også regler om kønsopdelt lønstatistik.

Din løn er ikke hemmelig

Ligelønsloven giver dig ret til frit at fortælle, hvad du selv får i løn.

Indberetter din arbejdsgiver lønoplysninger til fx Danmarks Statistik, kan du også kræve at få oplyst, hvilken DISCO-kode du er registreret under.

Krav på forskellen

Hvis din løn i strid med loven er lavere, end den løn en kollega af det modsatte køn får, har du krav på forskellen.

Når du har fået udbetalt forskellen mellem din løn og din kollegas højere løn, er det tilladt for din arbejdsgiver at sænke lønnen, så I begge får den samme, lavere løn.

Er dine rettigheder efter loven krænket, kan du desuden få en godtgørelse.

Hvad kan du gøre?

Oplever du lønforskelle begrundet i dit køn, så send os en beskrivelse af dine arbejdsopgaver, oplysninger om din uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring samt oplysning om, hvor længe du har været ansat. Medsend tilsvarende oplysninger om din kollega, i det omfang du kan.

Hvad gør vi?

Vurderer vi, at der kan være tale om lønmæssig forskelsbehandling begrundet i køn, kontakter vi din arbejdsgiver.

Får vi ikke en tilfredsstillende forklaring på løndifferencen og/eller en lønregulering til dig, indbringer vi sagen for Ligebehandlingsnævnet eller domstolene.

Du er beskyttet mod opsigelse

Din arbejdsgiver må ikke opsige dig, fordi du rejser en sag om lige løn eller kræver forskellen.

Bliver du opsagt inden for et år, efter at du har fremsat krav om lige løn, skal din arbejdsgiver bevise, at din opsigelse er begrundet i andre forhold end ligelønssagen.

Bliver du opsagt efter et år, og kan du sandsynliggøre, at din arbejdsgiver opsiger dig på grund af ligelønssagen, skal din arbejdsgiver bevise, at dette ikke er tilfældet.

Er du opsagt i strid med loven, kan du enten kræve at blive genansat eller få en godtgørelse.

Godtgørelse

Den præcise størrelse af godtgørelse efter ligelønsloven afhænger af din anciennitet og sagens faktiske omstændigheder.

Godtgørelsen bliver beskattet efter reglerne i ligningslovens § 7-U. De første 8.000 kr. er derfor skattefri. Derefter beregnes arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af det resterende beløb.

Relevante love:

Ligelønsloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket