Opsigelse

Vi gennemgår de regler, en opsigelse skal overholde.

Skriftlig opsigelse?

Er du funktionær, skal opsigelsen ske skriftligt.

Er du ikke funktionær, skal din opsigelse kun være skriftlig, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten eller overenskomsten. De fleste opsigelser er dog på skrift for at undgå tvivl.

Vil du selv sige op, anbefaler vi, at du gør det skriftligt. 

Opsigelsesvarsel

En opsigelse af job skal altid ske med det gældende opsigelsesvarsel.

Er du funktionær, gælder de særlige opsigelsesregler i funktionærloven.

Er du omfattet af en overenskomst, fremgår varslerne af denne.

Er du hverken funktionær eller omfattet af en overenskomst, skal varslerne fremgå af din ansættelseskontrakt.

Elever omfattet af Erhvervsuddannelsesloven er uopsigelige efter prøvetiden.

Er du i tvivl om dit opsigelsesvarsel, så send os en kopi af din kontrakt.

Du skal møde på arbejde

Du har ikke krav på at blive fritstillet i opsigelsesperioden, uanset hvem der opsiger ansættelsen.

Du skal derfor møde på arbejde, medmindre I aftaler, at du kan holde ferie.

Sygemelder du dig, så kontakt din egen læge første sygedag. Du skal nemlig være sikker på, at du kan få en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver forlanger den.

Kontraopsigelse

Er du blevet opsagt af din arbejdsgiver, og vil du gerne stoppe før, må du lave en kontraopsigelse. Dvs. at du selv skal sige op med dit opsigelsesvarsel.

Hvis du ikke overholder dit varsel

Du kan risikere, at din arbejdsgiver har krav på en erstatning, hvis du ikke overholder dit opsigelsesvarsel.

Er du ansat efter en overenskomst, kan kravet på erstatning fremgå af selve overenskomsten, og er du funktionær, gælder der særlige regler i funktionærloven.

Din arbejdsgiver kan også have ret til en erstatning, selvom du ikke er ansat efter en overenskomst eller funktionærloven, hvis din arbejdsgiver får et tab, fordi du ikke overholder dit opsigelsesvarsel.

For kort varsel fra arbejdsgiver

Har du fået et for kort varsel, skal du straks kontakte din arbejdsgiver og tilbyde fortsat at møde på arbejde.

Det kan være afgørende for din dagpengeret, at du fastholder et korrekt opsigelsesvarsel. I modsat fald kan der være risiko for karantæne på grund af accept af for kort opsigelsesvarsel.

Derfor skal du straks kontakte Faglig hotline, hvis din arbejdsgiver ikke vil forlænge opsigelsesperioden.

Prøvetid

Ofte er der aftalt en periode med prøvetid, hvor opsigelsesvarslet fra begge sider er meget kort, eller hvor der slet ikke er noget varsel.

Reglerne for længden af en prøvetid fremgår bl.a. af loven om ansættelsesbeviser.

Opsigelse under sygdom

Du er ikke uopsigelig under sygdom, men du kan kun blive sagt op, hvis din arbejdsgiver har en saglig grund til det.

I visse tilfælde kan du være særligt beskyttet mod opsigelse under sygdom. Det er fx, hvis du er syg pga. graviditet, eller hvis du er omfattet af forskelsbehandlingsloven, fordi du har en langvarig funktionsnedsættelse, der medfører et skånebehov.

Du kan også være ansat under en overenskomst, der i nogle tilfælde forbyder din arbejdsgiver at sige dig op i den første del af en sygeperiode. Er du syg pga. en arbejdsskade, kan perioden være forlænget, hvor du ikke kan blive sagt op.

Det kan i din ansættelseskontrakt eller overenskomst være aftalt, at du under sygdom kan opsiges med et forkortet varsel. Også her gælder særlige regler for funktionærer.

Opsigelse under ferie

Du må som hovedregel gerne blive opsagt, mens du er på ferie.

Dog kan der være undtagelser særligt for timelønnede, fordi der i nogle overenskomster er aftalt, at der ikke kan afgives en opsigelse under ferie. Derfor skal du altid tjekke, om der gælder særlige regler for opsigelse i din kontrakt eller i en eventuel gældende overenskomst.

Har du ikke set opsigelsen, fordi du er bortrejst i ferien, og har din arbejdsgiver kendskab til, at du er bortrejst, kan det ske, at opsigelsen ikke er ”kommet frem” til dig. Det er en konkret vurdering, og derfor skal du altid kontakte os, hvis du står i den situation.  

Særlig beskyttelse mod opsigelse?

Du er særligt beskyttet mod opsigelse i mange situationer, fx hvis du er gravid eller handicappet.

Er opsigelsen usaglig?

Hvis du ikke er enig i den begrundelse, din arbejdsgiver har skrevet i opsigelsen, er der måske tale om en usaglig opsigelse.

Der er forskellige regler for, hvornår du skal gøre indsigelse mod en opsigelse, og derfor råder vi dig til at gøre det straks og som minimum inden 7 dage, fordi der er aftaler, hvor klagefristen kun er 7 dage.

Få tjekket din opsigelse

Vi tjekker gerne din opsigelse. Send os en kopi af din ansættelseskontrakt og dit opsigelsesbrev.

Anbefaling

Du kan kun få en udtalelse om din ansættelsestid, hvis din arbejdsgiver ønsker at lave den til dig.  

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Se video med eksempel på, hvordan du opsiger dit arbejde

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket