Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Opsigelse

Vi gennemgår de regler, en opsigelse skal overholde.

Skriftlig opsigelse?

Er du funktionær, skal opsigelsen ske skriftligt.

Er du ikke funktionær, skal din opsigelse kun være skriftlig, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten eller overenskomsten. De fleste opsigelser er dog på skrift for at undgå tvivl.

Vil du selv sige op, anbefaler vi, at du gør det skriftligt. 

Opsigelsesvarsel

En opsigelse af job skal altid ske med det gældende opsigelsesvarsel.

Er du funktionær, gælder de særlige opsigelsesregler i funktionærloven.

Er du omfattet af en overenskomst, fremgår varslerne af denne.

Er du hverken funktionær eller omfattet af en overenskomst, skal varslerne fremgå af din ansættelseskontrakt.

Er du i tvivl om dit opsigelsesvarsel, så send os en kopi af din kontrakt.

Du skal møde på arbejde

Du har ikke krav på at blive fritstillet i opsigelsesperioden, uanset hvem der opsiger ansættelsen.

Du skal derfor møde på arbejde, medmindre I aftaler, at du kan holde ferie.

Sygemelder du dig, så kontakt din egen læge første sygedag. Du skal nemlig være sikker på, at du kan få en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver forlanger den.

Kontraopsigelse

Er du blevet opsagt af din arbejdsgiver, og vil du gerne stoppe før, må du lave en kontraopsigelse. Dvs. at du selv skal sige op med dit opsigelsesvarsel.

Hvis du ikke overholder dit varsel

Overholder du ikke dit varsel, kan din arbejdsgiver ofte kræve en erstatning. Erstatningen svarer normalt til lønnen i det antal dage, du går før tid.

Der gælder særlige regler for funktionærer.

For kort varsel fra arbejdsgiver

Har du fået et for kort varsel, skal du straks kontakte din arbejdsgiver og tilbyde fortsat at møde på arbejde.

Det kan være afgørende for din dagpengeret, at du fastholder et korrekt opsigelsesvarsel. I modsat fald kan der være risiko for karantæne på grund af accept af for kort opsigelsesvarsel.

Derfor skal du straks kontakte Faglig hotline, hvis din arbejdsgiver ikke vil forlænge opsigelsesperioden.

Prøvetid

Ofte er der aftalt en periode med prøvetid, hvor opsigelsesvarslet fra begge sider er meget kort, eller hvor der slet ikke er noget varsel.

Der gælder særlige regler for funktionærer.

Opsigelse under sygdom

Du må som hovedregel gerne blive opsagt, mens du er syg.

Dog bestemmer enkelte overenskomster, at du ikke må blive sagt op i den første del af en sygeperiode. Er du syg pga. en arbejdsskade, kan perioden være forlænget, hvor du ikke kan blive sagt op.

Det kan i din ansættelseskontrakt eller overenskomst være aftalt, at du under sygdom kan opsiges med et forkortet varsel. Også her gælder særlige regler for funktionærer.

Særlig beskyttelse mod opsigelse?

Du er særligt beskyttet mod opsigelse i mange situationer, fx hvis du er gravid eller handicappet.

Er opsigelsen usaglig?

Hvis du ikke er enig i den begrundelse, din arbejdsgiver har skrevet i opsigelsen, er der måske tale om en usaglig opsigelse.

Få tjekket din opsigelse

Vi tjekker gerne din opsigelse. Send os en kopi af din ansættelseskontrakt og dit opsigelsesbrev.

Anbefaling

Du kan kun få en udtalelse om din ansættelsestid, hvis din arbejdsgiver ønsker at lave den til dig.  

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Se video med eksempel på, hvordan du opsiger dit arbejde

 
--

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig senest dagen efter - dog undtaget weekend og helligdage. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.



Hjælp til at sende dokumenter