Opsigelse

Vi gennemgår de regler, en opsigelse skal overholde.

Skriftlig opsigelse?

Er du funktionær, skal opsigelsen ske skriftligt.

Er du ikke funktionær, skal din opsigelse kun være skriftlig, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten eller overenskomsten. De fleste opsigelser er dog på skrift for at undgå tvivl.

Vil du selv sige op, anbefaler vi, at du gør det skriftligt. 

Opsigelsesvarsel

En opsigelse af job skal altid ske med det gældende opsigelsesvarsel.

Er du funktionær, gælder de særlige opsigelsesregler i funktionærloven.

Er du omfattet af en overenskomst, fremgår varslerne af denne.

Er du hverken funktionær eller omfattet af en overenskomst, skal varslerne fremgå af din ansættelseskontrakt.

Er du i tvivl om dit opsigelsesvarsel, så send os en kopi af din kontrakt.

Du skal møde på arbejde

Du har ikke krav på at blive fritstillet i opsigelsesperioden, uanset hvem der opsiger ansættelsen.

Du skal derfor møde på arbejde, medmindre I aftaler, at du kan holde ferie.

Sygemelder du dig, så kontakt din egen læge første sygedag. Du skal nemlig være sikker på, at du kan få en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver forlanger den.

Kontraopsigelse

Er du blevet opsagt af din arbejdsgiver, og vil du gerne stoppe før, må du lave en kontraopsigelse. Dvs. at du selv skal sige op med dit opsigelsesvarsel.

Hvis du ikke overholder dit varsel

Overholder du ikke dit varsel, kan din arbejdsgiver ofte kræve en erstatning. Erstatningen svarer normalt til lønnen i det antal dage, du går før tid.

Der gælder særlige regler for funktionærer.

For kort varsel fra arbejdsgiver

Har du fået et for kort varsel, skal du straks kontakte din arbejdsgiver og tilbyde fortsat at møde på arbejde.

Det kan være afgørende for din dagpengeret, at du fastholder et korrekt opsigelsesvarsel. I modsat fald kan der være risiko for karantæne på grund af accept af for kort opsigelsesvarsel.

Derfor skal du straks kontakte Faglig hotline, hvis din arbejdsgiver ikke vil forlænge opsigelsesperioden.

Prøvetid

Ofte er der aftalt en periode med prøvetid, hvor opsigelsesvarslet fra begge sider er meget kort, eller hvor der slet ikke er noget varsel.

Der gælder særlige regler for funktionærer.

Opsigelse under sygdom

Du må som hovedregel gerne blive opsagt, mens du er syg.

Dog bestemmer enkelte overenskomster, at du ikke må blive sagt op i den første del af en sygeperiode. Er du syg pga. en arbejdsskade, kan perioden være forlænget, hvor du ikke kan blive sagt op.

Det kan i din ansættelseskontrakt eller overenskomst være aftalt, at du under sygdom kan opsiges med et forkortet varsel. Også her gælder særlige regler for funktionærer.

Opsigelse under ferie

Du må som hovedregel gerne blive opsagt, mens du er på ferie.

Dog kan der være undtagelser særligt for timelønnede, fordi der i nogle overenskomster er aftalt, at der ikke kan afgives en opsigelse under ferie. Derfor skal du altid tjekke, om der gælder særlige regler for opsigelse i din kontrakt eller i en eventuel gældende overenskomst.

Har du ikke set opsigelsen, fordi du er bortrejst i ferien, og har din arbejdsgiver kendskab til, at du er bortrejst, kan det ske, at opsigelsen ikke er ”kommet frem” til dig. Det er en konkret vurdering, og derfor skal du altid kontakte os, hvis du står i den situation.  

Særlig beskyttelse mod opsigelse?

Du er særligt beskyttet mod opsigelse i mange situationer, fx hvis du er gravid eller handicappet.

Er opsigelsen usaglig?

Hvis du ikke er enig i den begrundelse, din arbejdsgiver har skrevet i opsigelsen, er der måske tale om en usaglig opsigelse.

Der er forskellige regler for, hvornår du skal gøre indsigelse mod en opsigelse, og derfor råder vi dig til at gøre det straks og som minimum inden 7 dage, fordi der er aftaler, hvor klagefristen kun er 7 dage.

Få tjekket din opsigelse

Vi tjekker gerne din opsigelse. Send os en kopi af din ansættelseskontrakt og dit opsigelsesbrev.

Anbefaling

Du kan kun få en udtalelse om din ansættelsestid, hvis din arbejdsgiver ønsker at lave den til dig.  

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Se video med eksempel på, hvordan du opsiger dit arbejde

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.