Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Fratrædelsesgodtgørelse

Har du været ansat uafbrudt i en længere årrække, har du måske ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis din arbejdsgiver opsiger dig.

Du kan altså ikke få en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv opsiger din stilling.

Desuden skal dit ansættelsesforhold være omfattet af enten en overenskomst eller funktionærloven, som fastsætter de nærmere regler for godtgørelsen.

Overenskomst

Mange overenskomster indeholder bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionærer.

Reglerne varierer fra overenskomst til overenskomst, så kontakt os for konkret vejledning.

Funktionærloven

Bliver du opsagt af din arbejdsgiver, efter at du har været ansat som funktionær i mange år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse efter disse regler:

  • 1 måneds godtgørelse, når du har været ansat i mindst 12 år.
  • 3 måneders godtgørelse, når du har været ansat i mindst 17 år.

Det er ikke længere et krav, at du skal forblive på arbejdsmarkedet. Du skal bare have været ansat som funktionær i enten 12 eller 17 år, når du fratræder. Kun den tid, hvor du har været ansat som funktionær, tæller med.

Fratrædelsesgodtgørelsen består af din månedsløn inklusive eventuelt arbejdsgiverbidrag til en pensionsordning samt værdien af skattepligtige personalegoder som fx fri bil, telefon mv.

Du skal ikke have feriepenge af fratrædelsesgodtgørelsen, da der ikke er tale om løn.

En fratrædelsesgodtgørelse skal beskattes efter de særlige regler i ligningslovens § 7-U. Derfor er op til 8.000 kr. skattefri. Derefter beregnes arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af det resterende beløb.

Kontraopsigelse

Fratrædelsesgodtgørelsen bliver udløst af, at din arbejdsgiver opsiger dig.

Hvis du senere kontraopsiger, har du stadig krav på fratrædelsesgodtgørelsen - forudsat, at du opfylder anciennitetskravet på det nye fratrædelsestidspunkt.

Bortvisning

Bliver du uberettiget bortvist, har du stadig krav på fratrædelsesgodtgørelsen forudsat, at du opfylder anciennitetskravet på det tidspunkt, hvor du ville være fratrådt, hvis du i stedet var blevet opsagt med det korrekte varsel.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

--

Har du spørgsmål?

Ring til os på tlf. 7610 9304 inden kl. 18:00. Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig senest dagen efter - dog undtaget weekend og helligdage. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter