Fratrædelsesgodtgørelse

Har du været ansat uafbrudt i en længere årrække, har du måske ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis din arbejdsgiver opsiger dig.

Du kan altså ikke få en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv opsiger din stilling.

Desuden skal dit ansættelsesforhold være omfattet af enten en overenskomst eller funktionærloven, som fastsætter de nærmere regler for godtgørelsen.

Læs også om, hvordan du gør din opsigelse til et positivt vendepunkt.

Overenskomst

Mange overenskomster indeholder bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionærer. Reglerne varierer fra overenskomst til overenskomst, så kontakt os for konkret vejledning.

Funktionærloven

Bliver du opsagt af din arbejdsgiver, efter at du har været ansat som funktionær i mange år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse efter disse regler:

  • 1 måneds godtgørelse, når du har været ansat i mindst 12 år.
  • 3 måneders godtgørelse, når du har været ansat i mindst 17 år.

Det er ikke længere et krav, at du skal forblive på arbejdsmarkedet. Du skal bare have været ansat som funktionær i enten 12 eller 17 år, når du fratræder.

Læs også historien om Mai-Britt, der måtte slås for sin fratrædelsesgodtgørelse.

Det er din anciennitet på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende, dvs. at din opsigelsesperiode også tæller med i din anciennitet.

Kun den tid, hvor du har været ansat som funktionær, tæller med. Er du ansat på funktionærlignende vilkår bliver det en konkret vurdering, hvorvidt du har krav på funktionærlovens fratrædelsesgodtgørelse.

Fratrædelsesgodtgørelsen består af din månedsløn inklusive eventuelt arbejdsgiverbidrag til en pensionsordning samt værdien af skattepligtige personalegoder som fx fri bil, telefon mv.

Du skal ikke have feriepenge af fratrædelsesgodtgørelsen, da der ikke er tale om løn.

En fratrædelsesgodtgørelse skal beskattes efter de særlige regler i ligningslovens § 7-U. Derfor er op til 8.000 kr. skattefri. Derefter beregnes arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af det resterende beløb.

Kontraopsigelse

Fratrædelsesgodtgørelsen bliver udløst af, at din arbejdsgiver opsiger dig.

Hvis du senere kontraopsiger, har du stadig krav på fratrædelsesgodtgørelsen - forudsat, at du opfylder anciennitetskravet på det nye fratrædelsestidspunkt.

Bortvisning

Bliver du uberettiget bortvist, har du stadig krav på fratrædelsesgodtgørelsen forudsat, at du opfylder anciennitetskravet på det tidspunkt, hvor du ville være fratrådt, hvis du i stedet var blevet opsagt med det korrekte varsel.

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket