Masseafskedigelse

Når mange ansatte bliver opsagt på samme tid, taler man ofte om massefyringer.

Masseafskedigelsesloven gælder dog kun, hvis en virksomhed inden for 30 dage opsiger mindst: 

  • 10 ansatte, når der er over 20 og under 100 ansatte.
  • 10 % af de ansatte, når der er 100-299 ansatte.
  • 30 ansatte, når der er 300 ansatte eller mere.

Der er fastsat regler, dels for optællingen af ansatte, dels for hvornår der er tale om en virksomhed.

Hvis der gælder en overenskomst, som indeholder regler for afskedigelser i større omfang, er det overenskomstens regler, der gælder.

Information

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt indlede forhandlinger med de ansatte eller deres repræsentanter.

Til brug for forhandlingerne, skal din arbejdsgiver oplyse:

  • årsagerne til afskedigelserne.
  • antal ansatte, der risikerer at blive berørt.
  • antal ansatte i alt.
  • de kriterier, der afgør, hvem der skal opsiges.
  • om der vil ske udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser.

Det regionale arbejdsmarkedsråd skal også have tilsendt oplysningerne.

Forhandlinger

Forhandlingerne sker ofte med samarbejdsudvalget, eventuelt bistået af repræsentanter fra fagforeningerne.

Der er ikke noget krav til varigheden af forhandlingerne, som blot skal være reelle.

Dog skal der gå mindst 21 dage, hvis mindst 50 % af de ansatte på virksomheder med mindst 100 ansatte skal opsiges.

Når forhandlingerne er afsluttet, skal det regionale arbejdsmarkedsråd have besked om resultatet.

Der er tavshedspligt om de oplysninger, der kommer frem under forhandlingerne.

Opsigelse

Senest 10 dage efter forhandlingerne er afsluttet, skal de berørte ansatte have en opsigelse.

Og det regionale arbejdsmarkedsråd skal have tilsendt en liste over, hvilke personer der bliver ramt.

Opsigelsesvarsel

Du har som hovedregel ikke krav på et længere opsigelsesvarsel, fordi du bliver opsagt i forbindelse med en masseafskedigelse. Den tid, der går med de forskellige trin i proceduren, kan ses som et ”forvarsel”, men på dette tidspunkt er der jo ikke sat navn på opsigelserne.

Som hovedregel har du krav på dit sædvanlige opsigelsesvarsel.

Der er 2 undtagelser til denne regel:

Hvis dit opsigelsesvarsel er kortere end 30 dage, kan du tidligst fratræde 30 dage efter, at arbejdsmarkedsrådet fik besked om resultatet af forhandlingerne.

Hvis mindst 50 % af de ansatte på virksomheder med mindst 100 ansatte skal opsiges, kan du tidligst fratræde 8 uger efter at arbejdsmarkedsrådet fik besked om resultatet af forhandlingerne.

Godtgørelse

Overholder din arbejdsgiver ikke reglerne, og er dit opsigelsesvarsel kortere end de 30 dage/8 uger, har du krav på en godtgørelse, der svarer til differencen mellem dit opsigelsesvarsel og de 30 dage/8 uger.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket