Usaglig opsigelse

Er du ikke enig i den grund, din arbejdsgiver giver for din opsigelse, så skal du straks give din arbejdsgiver besked, fordi opsigelsen kan være usaglig, og give dig ret til en godtgørelse.

Reagér straks

Bliver du opsagt, og er du ikke enig i årsagen til opsigelsen, skal du straks skrive det til din arbejdsgiver, ellers kan du risikere, at vi ikke kan rejse en eventuel sag. 

Der er forskellige regler for, hvornår du skal gøre indsigelse mod en opsigelse, og derfor råder vi dig til at gøre det straks og som minimum inden 7 dage, fordi der er aftaler, hvor klagefristen kun er 7 dage.

Hvornår er en opsigelse usaglig?

Det er en konkret vurdering af de faktiske forhold på opsigelsestidspunktet, der afgør, om din opsigelse er usaglig.

Kontakt os derfor hurtigst muligt, hvis du ikke er enig i den grund, du har fået for din opsigelse. Så hjælper vi dig med at afklare, om opsigelsen er usaglig.

Godtgørelse?

Du kan få en godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis du er omfattet af enten hovedaftalen eller funktionærloven og opfylder anciennitetskravet.

Læs også historien om Brian, der fik 35.000 kr. i godtgørelse for en usaglig opsigelse.

Ansat efter overenskomst 

Du vil som hovedregel være omfattet af hovedaftalen, hvis dit ansættelsesforhold er dækket af en kollektiv overenskomst.

Hovedaftalens regler for usaglig opsigelse gælder først, når du har været ansat i mindst 9 måneder på opsigelsestidspunktet. Dog alene 6 måneder, hvis du er ansat under vores overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening

Ansat efter funktionærloven

Du er omfattet af funktionærlovens regler om usaglig opsigelse, hvis du er ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår med aftale om at funktionærlovens § 2b gælder. Det gælder også, selvom du laver en kontraopsigelse efter, at din arbejdsgiver har sagt dig op, fx fordi du ønsker at fratræde på et tidligere tidspunkt. Funktionærlovens regler for usaglig opsigelse gælder kun, hvis du har været ansat i mindst 1 år på opsigelsestidspunktet.

Har du ikke været ansat længe nok, eller er du slet ikke omfattet af hovedaftale eller funktionærlov, er det ikke muligt at kræve godtgørelse for usaglig opsigelse - uanset hvor urimelig opsigelsen måtte være. Der mangler ganske enkelt hjemmel til at rejse et krav.

Særlig beskyttelse mod opsigelse

Du kan dog være særligt beskyttet mod opsigelse, fx hvis du er gravid, handicappet eller arbejdsmiljørepræsentant.

Hvor meget kan du få?

Størrelsen af godtgørelsen afhænger dels af din anciennitet, dels af sagens faktiske omstændigheder.

Funktionærloven giver mulighed for en godtgørelse på op til halvdelen af dit opsigelsesvarsel, hvis du er under 30 år. Er du over 30 år, kan godtgørelsen udgøre op til 3 måneders løn. Har du været ansat i mindst 10 eller 15 år, kan godtgørelsen henholdsvist udgøre op til 4 eller 6 måneders løn.

Bemærk at de nævnte godtgørelser er maksimum. I praksis bliver der fastsat lavere godtgørelser.

En godtgørelse for usaglig opsigelse bliver beskattet efter de særlige regler i ligningslovens § 7-U. Det betyder, at op til 8.000 kr. er skattefri. Derefter beregnes arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af det resterende beløb.

Relevante love

Funktionærloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket