Arbejdsmiljørepræsentant

Som arbejdsmiljørepræsentant er du særligt beskyttet mod opsigelse på samme måde som en tillidsrepræsentant inden for dit faglige område. Det kræver dog, at du kan bevise, at du er valgt til posten. Husk derfor at give os besked, hvis du er arbejdsmiljørepræsentant. 

Valg

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, hvor mange ansatte I skal være for at have ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der bliver en del af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Posten som arbejdsmiljørepræsentant er ikke forbeholdt medlemmer af den fagforening, der har tegnet overenskomsten. Alle lønmodtagere på arbejdspladsen kan stille op til valget, og du skal ikke være medlem af en bestemt fagforening, fordi du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Valget gælder for 2 år ad gangen. Du kan i løbet af valgperioden meddele, at du ikke ønsker at fortsætte. Der er dog ikke pligt til at foretage nyvalg til posten før ved udløbet af valgperioden. Bliver der ikke valgt en ny arbejdsmiljørepræsentant, varetager arbejdslederen i stedet sikkerhedsfunktionen frem til næste ordinære valg. Ønsker ingen at stille op til posten, varetager arbejdslederen selv arbejdsmiljøgruppens funktion.

Fortæl os, at du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant ved at udfylde denne formular, så bekræfter vi dette over for dig og din arbejdsgiver, så der ikke senere opstår tvivl om dit valg.

Uddannelse

Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valget. Du har herudover ret til supplerende uddannelse de følgende år, du bestrider posten.

Din arbejdsgiver skal betale alle udgifter til uddannelsen, herunder løntab, kursusgebyr og rejseudgifter.

Opgaver

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en række opgaver. Du skal først og fremmest sætte fokus på sikkerheden, herunder hvordan I forebygger arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Lyt derfor til dine kolleger og gå videre til din arbejdsgiver med deres problemstillinger.

Du skal også medvirke ved besøg fra Arbejdstilsynet samt have adgang til de informationer om arbejdsmiljøet, som din arbejdsgiver modtager fra fx Arbejdstilsynet.

Hjælp dine kolleger med at få anmeldt arbejdsskader, og gem dokumentation på uheld og ulykker, som du gør din arbejdsgiver opmærksom på.

Rettigheder

Du må ikke miste løn eller tillæg, fordi du udfører opgaver som arbejdsmiljørepræsentant.

Der er ingen faste retningslinjer for, hvor meget tid din arbejdsgiver skal give dig til opgaverne, men du skal have "den fornødne tid".

Pligter

Du har tavshedspligt om de forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger, som du får kendskab til via dit virke som arbejdsmiljørepræsentant. Dette gælder også i forhold til dine kolleger på arbejdspladsen.

Beskyttelse

Du må ikke blive stillet ringere eller blive opsagt, fordi du er arbejdsmiljørepræsentant.

Du kan godt blive opsagt som arbejdsmiljørepræsentant, men det fremgår af arbejdsmiljøloven, at du er beskyttet mod opsigelse og forringelse af dine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for samme eller en tilsvarende overenskomst.

Det vil sige, at den særlige beskyttelse mod opsigelse gælder, når der findes en overenskomst enten direkte for din ansættelse eller for et tilsvarende fagligt område. 

En arbejdsmiljørepræsentant kan godt blive opsagt, men opsigelsen skal som udgangspunkt være begrundet i en tvingende årsag.

Det vil fx være en tvingende årsag, hvis du opfordrer til, eller ikke aktivt modvirker, en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse samt andre former for overenskomstbrud. Eller hvis du leverer en væsentligt ringere arbejdsindsats, end før du blev valgt.

Ved opsigelse begrundet i fx besparelser, skal din arbejdsgiver bevise, at det ikke var muligt at opsige en anden medarbejder, da du har krav på at blive opsagt som den sidste blandt ligemænd.

Ved en virksomhedsoverdragelse bevarer du som udgangspunkt din funktion og dermed din beskyttelse. Er der ikke længere grundlag for en arbejdsmiljøorganisation, bortfalder beskyttelsen efter en periode svarende til dit opsigelsesvarsel.

Sikkerhedsrepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant er den nye betegnelse for den post, der før hed sikkerhedsrepræsentant.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket