Arbejdsmiljørepræsentant

Du skal ikke være medlem af en bestemt fagforening for at stille op som arbejdsmiljørepræsentant, og som udgangspunkt er du særligt beskyttet mod bl.a. opsigelse. Men det er afgørende, at din arbejdsgiver ved, at du er valgt.

Valg

Du kan stille op og vælges som arbejdsmiljørepræsentant uanset, hvilken fagforening du er medlem af.

Reglerne for, hvornår der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, hvem der kan vælges, og hvem der kan stemme, kan du læse mere om under valg af arbejdsmiljørepræsentant.

Ofte er et valg først gyldigt, når din arbejdsgiver har fået besked. Derfor er det vigtigt at have bevis for dit valg, hvilket vi hjælper dig med, hvis du giver os besked.

Opgaver

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en række opgaver. Du skal først og fremmest sætte fokus på sikkerheden, herunder hvordan I forebygger arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Lyt derfor til dine kolleger og gå videre til din arbejdsgiver med deres problemstillinger.

Du skal også medvirke ved besøg fra Arbejdstilsynet samt have adgang til de informationer om arbejdsmiljøet, som din arbejdsgiver får fra fx Arbejdstilsynet.

Hjælp dine kolleger med at få anmeldt arbejdsskader, og gem dokumentation på uheld og ulykker, som du gør din arbejdsgiver opmærksom på.

Du kan altid kontakte vores konsulenter på Faglig hotline, hvis du har brug for råd eller vejledning i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdstilsynet har også samlet gode råd om, hvad det indebærer at være arbejdsmiljørepræsentant, og hvordan du kommer godt i gang. 

Uddannelse

Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter, at du er tiltrådt som medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Du har herudover ret til supplerende uddannelse de følgende år, hvor du er arbejdsmiljørepræsentant.

Din arbejdsgiver skal betale alle udgifter til uddannelsen, herunder løntab, kursusgebyr og rejseudgifter.

Løn

Du må ikke miste løn eller tillæg, fordi du udfører opgaver som arbejdsmiljørepræsentant.

Der er ingen faste retningslinjer for, hvor meget tid din arbejdsgiver skal give dig til opgaverne, men du skal have "den fornødne tid".

Pligter

Du har tavshedspligt om de forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger, som du får kendskab til via dit virke som arbejdsmiljørepræsentant. Dette gælder også i forhold til dine kolleger på arbejdspladsen.

Beskyttet

Du er beskyttet mod opsigelse og andre forringelser af dine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanten indenfor den overenskomst, du er ansat efter, eller en sammenlignelig overenskomst.

Gælder der ingen overenskomst, og er der ikke en sammenlignelig overenskomst indenfor dit fagområde, er du sikret 6 ugers forlænget opsigelsesvarsel. 

Læs mere om din beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant. 

Sikkerhedsrepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant er den nye betegnelse for den post, der før hed sikkerhedsrepræsentant.

Se også hjælp fra fagforeningen.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket