Krænkende handlinger, mobning og sexchikane på arbejde

Arbejdstilsynet fører tilsyn med dit psykiske arbejdsmiljø, der også kan omfatte en enkeltstående grov krænkelse og ikke kun gentagen og systematisk chikane. 

Det er din arbejdsgivers ansvar, at du ikke bliver udsat for mobning, sexchikane eller andre former for krænkende handlinger, der udgør en risiko for dit helbred.

Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med reglerne. Tidligere kunne Arbejdstilsynet gribe ind i sager med systematisk mobning og seksuel chikane. Det blev ændret fra den 15. marts 2019, hvor Arbejdstilsynet også fik mulighed for at gribe ind ved en enkelt grov krænkelse, der udgør en helbredsmæssig risiko for dig som ansat. 

Det betyder, at Arbejdstilsynet kan gribe ind i en sag langt tidligere og pålægge din arbejdsgiver at forebygge krænkende handlinger. 

Vejledningen "Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger" oplyser både om, hvad der forstås ved krænkende handlinger, og hvordan I kan forebygge og håndtere krænkende handlinger, hvis det forekommer.

Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre

Særligt om seksuel chikane 

Krænkende handling i form af seksuel chikane kan ikke undskyldes med en fri omgangstone på arbejdspladsen. Det blev præciseret i loven i efteråret 2018, som ændrede tidligere praksis.

Godtgørelsen til ofre for seksuelle krænkelser blev også hævet, fordi krænkende handlinger som fx seksuel chikane på arbejdspladser er helt uacceptabel og skal stoppes.

Flere love

Krænkende handlinger kan også være omfattet af fx arbejdsskadeloven, erstatningsansvarsloven og straffeloven.

Hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du oplever at blive krænket på dit arbejde eller har spørgsmål om dit arbejdsmiljø. Vores konsulenter er klar til at rådgive dig på alle hverdage på Faglig hotline.

Du kan også læse mere om gode råd til, hvad du kan gøre ved dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Læs vejledningen: Ansatte skal beskyttes mod krænkende handlinger.

Se også beskæftigelsesministerens pressemeddelelse om vejledningen.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket