Udsat for vold eller trusler på arbejdspladsen

Bliver du udsat for vold eller trusler i forbindelse med dit arbejde, skal du gå til politiet. Voldsepisoden skal politianmeldes.

På arbejdspladser, som fx institutioner og bosteder, er det almindeligt, at der sker fysiske eller psykiske overfald på de ansatte. Overfald bliver behandlet som en arbejdsskade, hvor erstatninger som varigt mén og tab af erhvervsevne skal dækkes af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 

Tabt arbejdsfortjeneste

Krav om tabt arbejdsfortjeneste er ikke dækket af arbejdsskadelovningen. Kravet kan til gengæld rejses mod gerningsmanden. Er situationen omfattet af lov om erstatning til ofre for vold, kan erstatningen søges direkte fra Erstatningsnævnet. Man undgår derved at føre en sag mod gerningsmanden.

Hvis gerningsmanden er anbragt på en institution eller indsat, har personen ofte ikke økonomisk mulighed for at betale et erstatningskrav. Der kan også være situationer, hvor man som ansat ikke ønsker at møde gerningsmanden i retten. 

Du skal anmelde voldsepisoden inden for 72 timer

Det er derfor væsentligt at fremhæve muligheden for at søge erstatning via Erstatningsnævnet. Erstatningen forudsætter dog, at der sker anmeldelse af voldsepisoden til politiet inden for 72 timer.

Overholdes tidsfristen på de 72 timer ikke, kan man miste muligheden for at få sit krav dækket.

Årsagen til kravet om politianmeldelse er, at politiet skal have mulighed for at undersøge og dokumentere, at der reelt har fundet en straffelovsovertrædelse sted.

Ansatte, som påtager sig arbejdsopgaver med risici for voldsepisoder, ser ofte ikke noget formål i at politianmelde de samme mennesker, som de er ansat til at hjælpe. Ofte ser arbejdsgiveren heller ikke nogen hensigt eller noget formål med at foretage anmeldelse.

Både arbejdsgiveren og den ansatte er som oftest helt uvidende om det økonomiske tab, den manglende politianmeldelse kan medføre.

Der findes dog i Lov om erstatning til ofre for vold en dispensationsbestemmelse. Det betyder, at Erstatningsnævnet, når forholdene taler for det, kan give dispensation fra kravet om politianmeldelse. Som udgangspunkt er det kun i grove tilfælde, hvor offeret fx har været fysisk ude af stand til at kontakte politiet.

Der kan dog være mulighed for at søge dispensation. Det kan fx være voldsepisoder på en institution, som ikke bliver anmeldt til politiet af behandlingsmæssige hensyn til skadevolderen.   

Hvis du har aftalt med din arbejdsgiver, at voldsepisoden ikke skal anmeldes til politiet, så sørg for at få det på skrift. Det samme gælder, hvis det på din arbejdsplads er kutyme ikke at foretage politianmeldelse.

Snak med dine kolleger og din arbejdsgiver

Hvis du bliver udsat for overgreb i forbindelse med dit arbejde, skal vi derfor opfordre dig til at politianmelde voldsepisoden. Det kan blive dyrt at lade være.

Vi er bevidste om, at det kan være ganske ubehageligt at politianmelde en person, som man er ansat til at passe på.

Vi kan derfor kun opfordre dig til at tage en drøftelse dine med kolleger og din arbejdsgiver om, hvordan I skal forholde Jer i forhold til politianmeldelse af voldsepisoder.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket