Sådan hjælper vi med din arbejdsskade

Ønsker du hjælp til din arbejdsskade, skal du kontakte Team Arbejdsskade. Vi vil svare på dine spørgsmål og tage stilling til, om vi skal starte en sag op. Vores hjælp er naturligvis gratis, hvis du er medlem.

Læs mere om betingelserne for at få hjælp.

Sag starter op

Du vil modtage en mail med en fuldmagt og et spørgeskema. Du skal underskrive fuldmagten og kort fortælle om din arbejdsskade i spørgeskemaet.

Du kan på MIT detfagligehus se, hvad vi har sendt til dig.

Når vi har fået den underskrevne fuldmagt og spørgeskemaet tilbage, vil din sag blive behandlet af en arbejdsskadekonsulent.

Vi bestræber os på, at du har den samme konsulent under hele sagens forløb.

Partsrepræsentant hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fuldmagten sender vi til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor vi anmoder om at blive registreret som partsrepræsentant.

Det betyder, at vi har kontakten med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det gælder både skriftlig og mundtligt.

Når vi modtager post fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, sender vi det til dig.

Vi vil løbende være i kontakt med dig og sørge for at holde dig orienteret om, hvad der sker i din sag.

Hvordan hjælper vi med sagen?

Sker der ikke noget i din sag, vil vi løbende kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og rykke for det videre forløb.

Herudover gennemgår vi de dokumenter, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring registrerer på din sag.

Vi holder også styr på svarfrister og sørger for at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis svarfristen skal udsættes.

Vi opfordrer løbende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at indhente oplysninger - fx fra læger, sygehuse og journaler fra jobcentre.

Spørgeskemaer

Under hele sagens forløb skal du forvente, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender flere spørgeskemaer.

Du skal i første omgang selv besvare skemaet. Når vi får skemaet tilbage fra dig, vil vi gennemgå det og kontakte dig, hvis svarene skal uddybes. Vi sender svarene til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Samarbejde

Det er vigtigt, at du orienterer os om ændringer i din situation. Fx behandling hos fysioterapeut, undersøgelse på sygehuse, sygedagpenge, deltagelse i praktik osv.

Afgørelser

Når der kommer en afgørelse i din sag, vil vi nøje gennemgå denne. Sammen med dig tager vi stilling til, om vi skal klage over afgørelsen. Læs mere om klagemuligheder.

Følg din egen sag

Du kan altid følge din sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside, hvor du kan logge dig ind med dit MitID.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket