Sådan forløber en arbejdsskadesag

Det kan være svært at bevare overblikket i sin arbejdsskadesag.

Vi hjælper dig gerne med din sag. Kontakt os, så snart skaden er sket.

Nedenfor er beskrevet, hvordan en sag typisk vil forløbe.

Følg din sag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Du kan altid følge din sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside www.aes.dk, hvor du kan logge ind med MitID på Se Sag.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring registrerer alle sager med et journalnummer.

Indhentelse af oplysninger

Inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe afgørelse i sagen, indhenter de blandt andet lægelige oplysninger som:  

 • Journal fra egen læge, skadestue og sygehuse 
 • Journal fra Arbejdsmedicinsk klinik
 • Funktionsattest
 • Speciallægeerklæring

Spørgeskemaer
Du skal under hele sagsforløbet forvente, at du løbende skal besvare spørgsmål, som fx:  

 • Hvordan skete arbejdsskaden?
 • Hvordan du på dit arbejde har belastet fx din ryg?
 • Hvor har du været til undersøgelse?
 • Har du modtaget nogen former for behandling?
 • Hvilke helbredsmæssige problemer har du efter skaden?
 • Har du et løntab efter skaden?
 • Hvad tjente du før skaden?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan også sende spørgeskema til din arbejdsgiver, hvor han fx skal:

 •  bekræfte, at skaden er sket.
 •  bekræfte dine arbejdsskrivelser om belastning.
 •  oplyse dine arbejdsindtægter før og efter skaden.

Vidneudsagn

Ved tvivl eller uenighed om fx hvordan din arbejdsulykke skete eller belastningen på dit arbejde, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring spørge dig, om der har været vidner.

Andre oplysninger

Herudover kan det være relevant at indhente selvangivelser fra SKAT.

Anerkendelse

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har alle oplysninger, kan de tage stilling til, om din skade kan anerkendes som en arbejdsskade.

Godtgørelser og erstatninger

Er din sag anerkendt, tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stilling til, om du har ret til erstatninger. Det kan de typisk først gøre, når din helbredsmæssige tilstand er stationær. Læs mere om erstatning.

Erstatningerne består af

Midlertidig afgørelse

Afgørelserne om mén og tab af erhvervsevne kan være foreløbige. Det betyder, at din sag løbende bliver behandlet og vurderet, og det er selvfølgelig med til at forlænge sagsbehandlingstiden.  

Din sag er først færdigbehandlet, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet endelig afgørelse om varigt mén og tab af erhvervsevne.

Klage  

Har du eller arbejdsgiverens forsikringsselskab klaget over en afgørelse, kan det betyde længere sagsbehandlingstid. Læs mere om klagemuligheder.   

Vi hjælper dig gerne med din sag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kontakt os herom. Læs mere om få hjælp til din arbejdsskadesag.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket