Fastsættelse af årsløn - arbejdsskade

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, skal de fastsætte din årsløn.

Det er vigtigt, at årslønnen bliver korrekt fastsat. Dit tab af erhvervsevne bliver altid beregnet ud fra årslønnen. Det sker også i de situationer, hvor du fx efter 4 år anmoder om at få genoptaget din sag.   

Vi vil meget gerne være med til at sikre, at din årsløn bliver korrekt fastsat.

Årslønnen bliver beregnet ud fra, hvad du tjente 12 måneder før din skadedato, eller 12 måneder før du anmeldte din erhvervssygdom.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender dig et spørgeskema, hvor du skal oplyse om dine lønforhold 12 måneder før skaden.  Det drejer sig om løn, pensionsordninger, og andre former for værdier fx fri bil, fri telefon, fri kost o.lign.

Din daværende arbejdsgiver vil også modtage et spørgeskema, hvor han skal oplyse dine lønforhold på skadetidspunktet.

Har du ikke haft samme arbejde i de sidste 12 måneder før skaden, fastsætter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring typisk din årsløn ud fra et skøn. Årslønnen bliver da fastsat ud fra, hvad du kunne have tjent i jobbet, hvor du kom til skade.

Til brug for fastsættelsen af årslønnen kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også indhente dine årsopgørelser fra SKAT. Som hovedregel er det årsopgørelserne for 3 år før skaden.

Lærlinge, elever eller studerende 

Skete din arbejdsskade, mens du var under uddannelse, vil din elevløn eller SU ikke vise, hvad du kunne tjene som færdiguddannet.   

Din årsløn vil da som hovedregel blive fastsat ud fra, hvad du vil kunne tjene som nyuddannet.

Under 18 år på skadetidspunktet

Der er desuden nogle særregler, hvis man er under 18 år, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal fastsætte årslønnen. I de situationer, vil der skulle fastsættes 2 forskellige årslønninger. En som gælder frem til det fyldte 18. år og en efter det fyldte 18. år.

Læs mere under få hjælp til din arbejdsskadesag.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket