Uddannelser og kurser til dig der er i arbejde

Der er mange uddannelser og kurser, som giver ret til kursusgodtgørelse. Det er dog din arbejdsgiver, der bestemmer, om du kan få fri til at deltage, med mindre du er omfattet af en aftale, som giver dig ret til uddannelse og kurser.

Ret til uddannelse og kurser

En aftale om ret til uddannelse og kurser kan fremgå af din kontrakt, en personalepolitik eller en gældende overenskomst.

Typisk giver aftalerne ret til uddannelse eller kurser af en bestemt varighed pr. år, og kan give mulighed for at overføre ubrugt frihed.

Retten er forskellig og afhænger af, hvilke aftaler der gælder. Det skal fremgå af din kontrakt, hvorvidt og i givet fald hvilke aftaler, der gælder for dig. Er du i tvivl, kan du kontakte Faglig Hotline.

Uddannelser med VEU-godtgørelse

Hvis du gerne vil i gang med en erhvervsrettet uddannelse som voksen, findes der forskellige typer uddannelser, som giver adgang til VEU-godtgørelse.

Fra den 1. januar 2019 skal du kontakte Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB) på tlf. 7011 3070 omkring VEU for kurser, der starter efter 1. januar 2019. Det er AUB, der fremover skal behandle og udbetale VEU.

VEU for kurser, der er startet inden 1. januar 2019, og som strækker sig ind i 2019, skal vi færdigbehandle. Det vil sige at det er os, der udbetaler godtgørelse for kurser, der er startet før 1. januar 2019. Kontakt A-kassens hotline.

Uddannelser med SVU

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er økonomisk hjælp til dig, hvis du er i arbejde og ønsker at videreuddanne dig. Du kan få SVU til uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau. Du kan også få SVU til en videregående uddannelse.

Du kan læse meget mere om SVU på www.svu.dk.

Kurser til medlemmer

Du har også mulighed for at komme på kurser i Det Faglige Hus, hvis du er medlem. Vi afvikler typisk kurser i kommunikation, forhandling og konflikthåndtering. 

Der er i øjeblikket ingen kurser, som du kan tilmelde dig.

Uddannelser og kurser til ledige

Er du ledig, findes der også en række uddannelses- og kursustilbud, som du kan benytte dig af, mens du får dagpenge.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket