Ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakt, ansættelsesbrev, ansættelsesbevis. Kært barn har mange navne. Men reglerne er de samme, og dem gennemgår vi her.

Du skal kende alle dine væsentlige ansættelsesvilkår og have en skriftlig kontrakt, der indeholder nogle bestemte oplysninger og overholder visse minimumskrav i forhold til dine ansættelsesvilkår. 

Hvem skal have en kontrakt?

Ansatte, der tiltræder den 1. juli 2023 eller senere skal have en ansættelseskontrakt, når den aftalte eller faktiske arbejdstid gennemsnitlig er mere end 3 timer pr. uge 4 uger i træk. Det gælder også, selvom kontrakten er aftalt og underskrevet inden den 1. juli 2023. Det afgørende er, at du starter i job den 1. juli 2023 eller senere.

Er du ansat før den 1. juli 2023, hvor de nye regler om ansættelseskontrakter trådte i kraft, kan du bede om at få din kontrakt opdateret, hvilket din arbejdsgiver har 8 uger til.

Er din arbejdstid ikke aftalt på forhånd, fordi du bliver tilkaldt efter behov, har du altid krav på en kontrakt og skal ikke opfylde timegrænsen på gennemsnit 3 timer ugentligt.

Alle arbejdstimer indenfor samme virksomhed eller koncern tæller med. Dvs. også timer i et moder- og datterselskab, der er koncernforbundne, selvom de hver især bliver betragtet som en selvstændig juridisk enhed i andre tilfælde.

Loven gælder ikke, hvis du er søfarende eller fisker.

Oplysninger, der minimum skal fremgå

Din kontrakt skal oplyse om alle væsentlige vilkår, men minimum disse oplysninger:

 1. Navn og adresse på dig og arbejdsgiver.
 2. Hvilket sted/steder du skal arbejde.
 3. Din titel, jobkategori eller en arbejdsbeskrivelse.
 4. Ansættelsesdatoen.
 5. Sluttidspunkt, hvis jobbet er tidsbegrænset.
 6. Brugervirksomhedens identitet, hvis du er vikaransat.
 7. Hvorvidt og hvor længe, der er aftalt prøvetid.
 8. Fraværsperioder med løn fx ferie, sygdom osv.
 9. Opsigelsesvarsler.
 10. Løn, tillæg, pension mv. og hvornår lønnen bliver udbetalt.
 11. Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid, overarbejdsregler og evt. ordninger for vagtændringer.
 12. Ved helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdstid fx tilkaldevikar, afløsere, reserver mv.:
  • evt. garanteret timer og betaling.
  • tidsrum/dage, hvor du kan blive kaldt på arbejde.
  • frist for varsling af arbejde.
  • evt. frist for annullering af arbejdet.
 13. Uddannelse, som arbejdsgiver evt. tilbyder.
 14. Evt. gældende overenskomst.
 15. Sociale sikringsordninger, der drejer sig om ansættelsen og som arbejdsgiver indbetaler til fx ATP, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, privat tegnet arbejdsforsikring mv.

Disse punkter skal som minimum fremgå af din kontrakt. Punkterne 7-11, 13 og 15 må dog gerne fremgå af en lov eller en gældende overenskomst.

Minimumskrav til dine vilkår

Loven stiller også en række minimumskrav til dine ansættelsesvilkår i forhold til:

 1. Begrænset prøvetid.
 2. Retten til et bijob.
 3. Varsling af tilkald.
 4. Formodning om fast arbejdstid.
 5. Ret til at bede om mere trygge vilkår.
 6. Obligatorisk uddannelse uden udgifter.

Læs mere om de vilkår, som du som minimum har krav på og som også gælder for kontrakter indgået før den 1. juli 2023.

Frister

Du har krav på at få oplysningerne på skrift, men ikke indenfor samme frist. Oplysninger nævnt i punkt 1-5, 7 og 10-12 skal du senest have 7 dage efter, at du er startet og de øvrige oplysninger senest efter 1 måned.

Vælger din arbejdsgiver at give dig oplysningerne af 2 omgange, så skal din arbejdsgiver være meget opmærksom på, hvilke oplysninger, der skal udleveres hvornår, ellers kan det udløse en godtgørelse. Derfor anbefaler vi, at alle oplysninger om dine ansættelsesvilkår bliver udleveret indenfor de 7 dage.

Skriftlig kontrakt

Du har krav på en skriftlig kontrakt, der må sendes elektronisk til dig, hvis du derved får adgang til oplysningerne, som du også skal kunne lagre og gemme. Derudover skal din arbejdsgiver gemme dokumentation for, at du har fået oplysningerne tilsendt.

Underskrift

Loven siger ikke, at en ansættelseskontrakt skal være underskrevet, så kontrakten kan også være gyldig uden din underskrift. Har du fx fået den tilsendt/udleveret og ”bare lader den ligge” kan du risikere, at din passivitet sidestilles med accept, og derfor er det vigtigt, at du altid reagerer.
Krav om underskrift fremgår dog af visse overenskomster.

Ændring af dine vilkår

Sker der ændringer af dine vilkår skal din arbejdsgiver give dig skriftlig besked hurtigst muligt og senest den dag, hvor ændringen træder i kraft – medmindre det skyldes ændringer i love, evt. gældende overenskomst mv. som din kontrakt henviser til.

Læs mere om reglerne for at ændre dine vilkår.

Særligt for udstationerede

Bliver du udstationeret i mere end 4 sammenhængende uger er der yderligere krav til, hvilke oplysninger du skal have inden afrejsen – se hvilke krav her.

Andre regler

I kan ikke indgå en aftale, der stiller dig dårligere end loven. Loven gælder dog ikke, hvis du er ansat efter en kollektiv overenskomst, som giver dig de samme rettigheder som loven.

Hvis du ikke får en ansættelseskontrakt

Mundtlige aftaler gælder også, men de er tit svære at bevise og så skal du have en kontrakt, hvis du arbejder mere end 3 timer i gennemsnit pr. uge i en periode over 4 uger.

Bliver du uenig med din arbejdsgiver, fordi du mangler en kontrakt, eller fordi den er mangelfuld, eller mener du at være fyret, fordi du har krævet din ret, kan du måske få en godtgørelse.

Bliver du sagt op, fordi du kræver dine rettigheder i forhold til loven, skal din arbejdsgiver oplyse årsagen til opsigelsen.

Lad os tjekke kontrakten

Vi læser gerne din kontrakt igennem, inden du skriver den under.

Erstatter kontrakten en gammel kontrakt, sender du begge til os i MIT detfagligehus. Så tjekker vi, om dine vilkår bliver ændret.

Bestil en skabelon til din kontrakt

Hvis du er medlem af fagforeningen, tilbyder vi at sende dig en kontraktskabelon med vejledning, som du og din arbejdsgiver kan udfylde. 

Funktionær eller ej? Se mere på denne side, hvis du er i tvivl om du er ansat som funktionær, funktionærlignende eller timelønnet.

Bestil skabelon til ansættelseskontrakt
Vælg kontrakttypeFormularen sendes via en sikker forbindelse

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket