Beskyttelse af dig som whistleblower

Får du via dit arbejde kendskab til ulovligheder eller kritisable forhold på din arbejdsplads, kan du i nogle tilfælde indberette det til en whistleblowerordning og blive beskyttet mod restriktioner.  

Whistleblowerordning

Alle offentlige og private arbejdsgiver med over 50 ansatte skal sikre en ordning på arbejdspladsen, hvor du fortroligt kan indberette visse ulovligheder eller kritisable forhold om din arbejdsplads. Det kaldes en whistleblowerordning.  

En whistleblower

Du bliver en whistleblower, hvis du indberetter forhold, der er omfattet af loven, og som du har fået kendskab til via dit arbejde.

Det vil altid være en konkret vurdering, om en indberetning er omfattet af loven, men du vil være beskyttet, hvis du havde rimelig grund til at tro, at de indberettede eller offentliggjorte oplysninger var korrekte på det tidspunkt, hvor du indberetter eller offentliggør dem, og du troede, at oplysningerne var omfattet af loven.

Hvilke oplysninger kan indberettes?

Du kan indberette oplysninger om:

 • Overtrædelser af EU-retten.
 • Alvorlige lovovertrædelser.
 • Seksuel chikane og andre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.
 • Øvrige alvorlige forhold.

Det kunne fx være oplysninger om strafbare forhold, overtrædelse af eventuel tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse m.v.

I den offentlige sektor vil grove eller gentagne overtrædelser af  de gældende regler for myndighedernes forvaltning være omfattet. Det kunne fx være pligten til at undersøge sager tilstrækkeligt, krav om saglige afgørelser, lige behandling af to ens sager, magtfordrejning og forbud mod bevidst vildledning af borgere samt samarbejdspartnere.

Indberetninger om dit eget ansættelsesforhold vil som udgangspunkt ikke være omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden grov chikane.

Forhold udenfor lovens rammer er fx overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler og mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Indberetter du oplysninger, der ikke er omfattet af whistleblowerloven, er arbejdspladsen ikke forpligtet til at gå videre med det.

Hvordan skaffes oplysninger

Du kan blive stillet til ansvar, hvis du skaffer oplysningerne ved en strafbar handling fx ved hacking, uberettiget aflytning eller optagelse af samtaler mellem andre.

Derimod har du lov til at afsløre indholdet af dokumenter, som du har lovlig adgang til, har kopieret eller fjernet fra lokalerne på din arbejdsplads.

Beskyttelse  

Som whistleblower er du beskyttet af nogle rettigheder, der gælder før, under og efter, at du har indberettet eller offentliggjort forhold. Dine rettigheder kan ikke forringes af arbejdspladsen, heller ikke efter konkret aftale.

Der er også forbudt at forhindre eller forsøge at forhindre dig i at lave en indberetning ved at udsætte dig for repressalier som fx:

 • Suspension
 • Afskedigelse
 • Degradering
 • Undladt forfremmelse
 • Overførsel af opgaver
 • Forflyttelse
 • Lønnedgang
 • Arbejdstidsændringer
 • Nægtelse af uddannelsesaktiviteter
 • Negativ bedømmelse af dine præstationer
 • Dårlig ansættelsesreference

Overtræder din arbejdsgiver loven, kan du have ret til en godtgørelse, når du har handlet inden for lovens rammer.

Anonymt

Whistleblowerenheden kan kun i særlige tilfælde videregive oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere whistleblowerens identitet.

Oplysningerne må dog gerne videregives indenfor arbejdspladsens whistleblowerenhed eller til relevante myndigheder som fx politiet, finanstilsynet eller med dit samtykke.

Offentliggørelse

Som udgangspunkt har du tavshedspligt om forhold på din arbejdsplads, men i særlige tilfælde kan du have ret til at offentliggøre oplysninger.

Det kan få alvorlige konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis du handler i strid med din loyalitetspligt, og derfor råder vi dig til, at du altid kontakter os, inden du fortæller noget offentligt.  

Vejledninger

Se Justitsministeriets vejledning for dig som whistleblower.  

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket