Ansat som vikar

Du er omfattet af reglerne i vikarloven, hvis:

 • du er tilknyttet et vikarbureau som vikar.
 • vikarbureauet har udsendt dig til en brugervirksomhed i Danmark.
 • vikarbureauet ikke selv har en landsdækkende kollektiv overenskomst, der dækker dit ansættelsesforhold.

Lige vilkår

Er disse betingelser opfyldt, skal du have samme vilkår, som de ansatte i brugervirksomheden med hensyn til:

 • arbejdstidens længde.
 • overarbejde.
 • pauser.
 • hvileperioder.
 • natarbejde.
 • ferie.
 • helligdage.
 • aflønning.

Du kan ikke kræve ligebehandling vedrørende andre vilkår end de nævnte.

Men "aflønning" dækker over alle lønandele, så det kan hurtigt løbe op. Eksempler på lønandele er:

 • timeløn.
 • diverse tillæg.
 • pension.
 • betaling under sygdom.
 • ret til fravær med løn, fx på barnets første sygedag.

På samme vis dækker "ferie" også ekstra feriedage, ofte kaldet feriefridage eller den 6. ferieuge.

Kravet om lige vilkår skal ikke være opfyldt punkt for punkt. Får du en højere timeløn end brugervirksomhedens ansatte, må du godt mangle noget på nogle af de andre områder. Samlet set må du bare ikke blive stillet ringere.

Lov, overenskomst eller lignende

Du kan kun kræve lige vilkår, hvis vilkårene for de ansatte i brugervirksomheden er sikret via "lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende og generelle bestemmelser".

Det er derfor ikke nok, at det står i de ansattes kontrakter.

Hvordan finder jeg ud af, hvilke vilkår der gælder?

Du kan bede vikarbureauet fortælle dig, hvilke vilkår der gælder for de ansatte i brugervirksomheden.

Vikarbureauet har så pligt til at oplyse dig om dette.

Hvad kan jeg ellers bruge loven til?

Vikarloven forbyder vikarbureauerne at have klausuler, der reelt forhindrer dig i at blive ansat i en brugervirksomhed. Det er dog tilladt, at vikarbureauet opkræver en rimelig betaling fra brugervirksomheden, hvis de vælger selv at ansætte dig.

Brugervirksomheden skal give dig besked om eventuelle ledige stillinger.

Medmindre brugervirksomheden har en saglig grund til at forskelsbehandle, skal du have samme adgang til brugervirksomhedens kollektive faciliteter og goder (fx kantine og børnepasning), som de ansatte i brugervirksomheden.

Hvem er ikke omfattet?

Bliver du ansat som vikar direkte i en virksomhed, er du ikke omfattet. Dette vil ofte gælde barselsvikarer.

Bliver du udlejet af din arbejdsgiver til en anden virksomhed, er du heller ikke omfattet.

Er du vikar i et vikarbureau, som selv har en landsdækkende, kollektiv overenskomst, er du ikke omfattet af vikarloven. Du skal i stedet følge vikarbureauets overenskomst.

Fra hvornår gælder det?

Loven trådte i kraft 1. juli 2013.

Relevante love

Vikarloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket