Hvorfor vælge en fagforening?
Se de mange fordele

Fagforeningsfrihed

Foreningsfrihed er en af grundstenene i et demokratisk samfund, og vi vil altid kæmpe for din ret til selv at vælge, hvilken fagforening du vil være medlem af.

Du vælger selv

Retten til selv at vælge om du vil være medlem af en forening - og i givet fald hvilken forening - er en grundlæggende menneskerettighed.

Bliver du presset til at skifte fagforening? Så læs her, hvad du skal gøre.

Rettigheden er beskyttet af Den europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11, stk. 1, som siger: "Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til foreninger for at beskytte sine interesser."

Danmark har tiltrådt Menneskerettighedskonventionen - og Folketinget har vedtaget, at den gælder som lov i Danmark.

I Danmark gælder desuden en særskilt lov om foreningsfrihed. Lovens § 1 fastslår retten til at være medlem af en forening, den positive foreningsfrihed. Lovens § 2 fastslår retten til at stå uden for en forening, den negative foreningsfrihed.

Du kan derfor frit vælge, hvilken fagforening du vil være medlem af.

Hvorfor vælge Det Faglige Hus?

Vi synes naturligvis, der er mange gode grunde til, at du skal være medlem af en af fagforeningerne i Det Faglige Hus - men vi vælger at lade medlemmerne tale vores sag.

Ufine metoder

Flere LO-forbund benytter sig stadig af trusler, pres og skræmmekampagner, når de vil have en lønmodtager til at melde sig ind - eller forhindre en overflytning.

Eksklusivaftalerne er fortid

En ofte anvendt løgnehistorie er, at du mister dit arbejde, hvis du ikke er medlem "det rigtige sted".

Faktum er dog, at Menneskerettighedsdomstolen allerede i 2006 kendte de såkaldte eksklusivaftaler i strid med menneskerettighedskonventionen.

Samme vilkår

En anden skræmmekampagne går på, at dine ansættelsesvilkår bliver forringet, hvis du skifter fagforening.

Udgangspunktet er dog, at du har nøjagtig de samme ansættelsesvilkår, uanset hvilken fagforening du er medlem af. Er du omfattet af en overenskomst, vil den fortsat gælde for dig, selvom du skifter fagforening.

Ulovlige løntræk

Enkelte arbejdsgivere har indgået nogle særprægede aftaler med et LO-forbund om at trække de ansatte i lønnen - op til 200 kr. pr. måned. For derefter at sende beløbet til LO-forbundet. Løntrækket rammer kun ansatte, der ikke er medlem af et LO-forbund. Disse løntræk er som udgangspunkt ulovlige. Oplever du mystiske løntræk, så kontakt os.

Sager om fagforeningsfrihed

Oplever du, at du på din arbejdsplads, bliver presset til at vælge en bestemt fagforening, så kontakt os. Vi vil gerne rådgive dig i situationen, og vi fører meget gerne sager om fagforeningsfrihed ved domstolene for at sikre din ret til frit at vælge fagforening.

Relevante love

Foreningsfrihedsloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket