Lov om forretningshemmeligheder

Loven gælder for alle ansatte og behøver derfor ikke at fremgå af din ansættelseskontrakt.

Reglerne gælder så længe du er ansat, men også efter, at du er stoppet.

Hvad betyder loven for dig?

Lov om forretningshemmeligheder forbyder dig ulovligt at:

 • erhverve forretningshemmeligheder.
 • bruge forretningshemmeligheder.
 • videregive forretningshemmeligheder.

Hvad er en forretningshemmelighed?

Generel viden om branchen eller faget, som ikke specifikt har med virksomheden at gøre, er ikke en forretningshemmelighed.

Det samme gælder oplysninger om virksomheden, som alle kan finde frem til, fx ved at søge på nettet.

Derimod beskytter loven oplysninger fra og om virksomheden, der ikke er almindeligt tilgængelige. Især hvis oplysningerne har økonomisk betydning for virksomhedens konkurrenceevne, eller hvis arbejdsgiver har lavet et rimelig tiltag, der skal beskytte oplysningen.

Forrretningshemmeligheder kan fx være:

 • Kundekartoteker
 • Leverandørforhold
 • Tekniske tegninger
 • Beskrivelser
 • Modeller
 • Produktionsmetoder
 • Pris- og rabatpolitikker
 • Planer om nye produkter
 • Opfindelser
 • Markedsanalyser
 • Strategiplaner
 • Andre konkurrencemæssige oplysninger
 • Økonomiske oplysninger om virksomheden

Kunderne

Du må gerne kontakte din tidligere arbejdsgivers kunder, forretningsforbindelser eller samarbejdspartnere for at sælge konkurrerende produkter, hvis det sker som led i en bredere henvendelse til flere potentielle kunder.

Men du må ikke udnytte de relationer, du har opbygget under ansættelsen hos din tidligere arbejdsgiver, til systematisk at kontakte din tidligere arbejdsgivers kunder mv.

Du må også gerne betjene kunder fra din tidligere arbejdsgiver, som selv har kontaktet dig hos din nye arbejdsgiver. Det forudsætter dog, at kunderne er blevet orienteret om dit jobskifte gennem en generel annoncering.

Det er altså ikke tilladt kun at sende meddelelse om jobskiftet til de kunder, som du betjente ved din tidligere arbejdsgiver.

Hvis du bryder loven

Handler du i strid med loven, kan din tidligere arbejdsgiver gå til domstolene og få nedlagt et fogedforbud.

Et fogedforbud betyder, at du af en dommer bliver pålagt at stoppe med det, du gør.

Dommen kan også pålægge dig i videst muligt omfang at omgøre dine handlinger, fx at tilbagekalde og tilintetgøre produkter.

Endelig kan du blive pålagt at betale erstatning til din tidligere arbejdsgiver.

Klausuler

Er du omfattet af en kundeklausul og/eller en konkurrenceklausul, skal du naturligvis respektere disse.

Relevante love

Lov om forretningshemmeligheder

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket