Konkurrenceklausul aftalt før 2016

En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde for en konkurrent eller at starte egen virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver. Klausulen gælder fra du fratræder og derefter i den periode, der er aftalt.

Pas på, hvad du aftaler

Der er nemlig aftalefrihed, så længe det ikke strider mod loven. Kontakt os derfor altid, inden du underskriver en klausul.

Har du som ikke-funktionær skrevet under på en urimelig klausul, kan aftalelovens § 36 og § 38 måske redde dig. Men der skal meget til, før domstolene tilsidesætter aftaler om klausulers geografiske og tidsmæssige udstrækning.  

Er du funktionær skal visse særlige krav være opfyldt. Læs mere længere nede.

Bod

De fleste klausuler fastsætter en konventionalbod. Boden skal du betale til din tidligere arbejdsgiver, hvis du overtræder klausulen. Klausulen gælder stadig, selvom du har betalt en bod. Overtræder du på ny klausulen, skal du betale bod igen.

Bodens størrelse kan måske blive nedsat af domstolene, hvis aftalen er urimelig.

Hvornår gælder klausulen?

En konkurrenceklausul gælder, hvis du selv siger op. Men også hvis din arbejdsgiver bortviser eller opsiger dig på grund af dine forhold.

Lov om forretningshemmeligheder

Reglerne i lov om forretningshemmeligheder gælder altid.

Funktionærlovens krav til konkurrenceklausuler

Funktionærlovens § 18 gælder for konkurrenceklausuler, der er aftalt den 15. juni 1999 eller senere. Ifølge loven er en konkurrenceklausul kun gyldig, hvis du er særligt betroet.

Du er fx særligt betroet, hvis du kender til prispolitik, kundelister eller andre forretningshemmeligheder. Samt hvis du giver arbejdsgiver lov til at udnytte en opfindelse, du står bag.

Dit krav på kompensation

Aftalen skal angive, at du får en kompensation på mindst 50 % af din månedsløn.

Du har krav på de første 3 måneders kompensation som et engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de øvrige måneder skal du have udbetalt månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du berettiget bortvist, skal du ikke have kompensation. Men klausulen gælder stadig.

Din arbejdsgiver må modregne

Løn fra andet passende arbejde må din tidligere arbejdsgiver modregne i kompensationsbeløbet. Dog ikke i engangsbeløbet. Passende arbejde er jobs, som matcher din uddannelse eller din erhvervserfaring.

Du har pligt til aktivt at søge andet passende arbejde. Husk at notere, hvilke stillinger, du søger.

Din arbejdsgiver kan opsige klausulen

Som lønmodtager kan du ikke opsige en konkurrenceklausul.

Men din arbejdsgiver kan opsige klausulen. Det skal ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Fratræder du inden 6 måneder, efter din arbejdsgiver har opsagt klausulen, får du krav på engangskompensationen på 3 måneder, hvis du:

  • selv siger op.
  • bliver uberettiget bortvist eller opsagt på grund af dine forhold.

Korte ansættelser

Har du været ansat i 3 måneder eller mindre, gælder klausulen ikke, og du har ikke krav på kompensation.

Har du været ansat i højst 6 måneder, kan klausulen maksimalt gælde i 6 måneder.

Relevante love

Aftaleloven

Lov om forretningshemmeligheder

Funktionærloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Ny lov om ansættelsesklausuler fra 2016

Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler. Loven gælder for klausuler, der bliver aftalt den 1. januar 2016 og senere. 

Læs mere om konkurrenceklausuler efter de nye regler.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket