Konkurrenceklausuler fra den 1. januar 2016

En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde for en konkurrent eller at starte egen virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver. Klausulen gælder, når du fratræder og derefter i en periode på op til 12 måneder, alt efter hvad der er aftalt.

Krav til konkurrenceklausuler aftalt 1. januar eller senere

En konkurrenceklausul skal være aftalt skriftligt og er kun gyldig, hvis alle følgende punkter fremgår af aftalen:

  1. at du er ansat i en helt særlig betroet stilling.
  2. hvilke forhold i din ansættelse, der gør det nødvendigt at indgå konkurrenceklausulen.
  3. at klausulen først er gældende, når du har været ansat uafbrudt i mindst 6 måneder.
  4. at du får en minimumskompensation i den periode, hvor klausulen gælder.
  5. hvor længe klausulen gælder, hvilket maksimalt kan være op til 12 måneder efter, at du fratræder.

Helt særligt betroet stilling

Du kan kun blive omfattet af en konkurrenceklausul, hvis du er helt særligt betroet, fx hvis du kender til prispolitik, kundelister eller andre forretningshemmeligheder. Eller hvis du giver din arbejdsgiver lov til at udnytte en opfindelse, som du står bag.

Den skriftlige aftale om klausulen skal angive, hvordan du opfylder kravet om at være helt særlig betroet. Ellers er klausulen ikke gyldig. Din arbejdsgiver skal være konkret, når han angiver i kontrakten, hvorfor du er helt særlig betroet, og derfor er det som udgangspunkt ikke nok at henvise til din stillingsbetegnelse.

Det er din arbejdsgivers risiko, hvis beskrivelsen af, hvorfor du er helt særligt betroet, ikke er tilstrækkelig til at opretholde en konkurrenceklausul. Din arbejdsgiver kan ikke efterfølgende fremlægge dokumentation for, at dit ansættelsesforhold har udviklet sig fx i form af mere ansvar og større indsigt i virksomhedens fortrolige forhold.

Bliver indholdet i din stilling ændret, så du ikke længere besidder en helt særligt betroet stilling, kan klausulen ikke gøres gældende overfor dig. Konkurrenceklausulen vil blive anset som opsagt af din arbejdsgiver og kan i en konkret situation udløse engangsbeløbet, som du kan læse mere om under afsnittet om kompensation.

Korte ansættelser

Du skal have været ansat i mere end 6 måneder, før klausulen gælder. Er du fx ansat den 1. januar og fratræder den 30. juni, gælder klausulen ikke.

Hvornår gælder klausulen?

En konkurrenceklausul gælder, hvis du selv siger op. Men også hvis din arbejdsgiver har ret til at bortvise eller opsige dig på grund af dine forhold.

Til gengæld gælder en konkurrenceklausul ikke, hvis din arbejdsgiver siger dig op pga. firmaets forhold som fx omstrukturering eller nedskæringer, eller hvis du selv siger op, fordi din arbejdsgiver misligholder dit ansættelsesforhold i en sådan grad, at du har lov til at hæve din ansættelse, fx fordi du ikke får din løn.

Minimumskompensation

Gælder klausulen i op til 6 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får kompensation på mindst 40 % af din månedsløn.

Gælder klausulen i op til 12 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 60 % af din månedsløn.

Du har krav på de første 2 måneder kompensation som et engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de øvrige måneder skal du have udbetalt månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du berettiget bortvist, skal du ikke have kompensation. Men klausulen gælder stadig.

Du får omvendt krav på engangsbeløbet, selvom konkurrenceklausulen ikke gælder, hvis du:

  • bliver opsagt uden at dine forhold er årsag til dette.
  • selv siger op, fordi din arbejdsgiver misligholder sine pligter.

Din arbejdsgiver må modregne

Finder du andet passende arbejde, må din tidligere arbejdsgiver modregne din nye løn i kompensationen fra 3. måned og frem. Du skal dog stadig have mindst 16 % af din månedsløn, når klausulen gælder op til 6 måneder og mindst 24 % af din månedsløn, når klausulen gælder i op til 12 måneder.

Der sker ikke modregning i engangsbeløbet for de første 2 måneder.

Du har pligt til aktivt at søge andet passende arbejde, ellers har du ikke ret til den løbende kompensation, men kun til engangsbeløbet. Husk derfor at notere hvilke stillinger, du søger.

Din arbejdsgiver kan opsige klausulen

Du kan ikke selv opsige en konkurrenceklausul, men det kan din arbejdsgiver. Det skal ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Din arbejdsgiver kan sige klausulen op når som helst under din ansættelse og i den periode, som I har aftalt at klausulen gælder efter, at du fratræder.

Hvis din arbejdsgiver siger klausulen op, har du stadig krav på engangsbeløbet på 2 måneder forudsat:  

  • at du fratræder pga. en af de forhold, hvor klausulen ville være gældende, hvis ikke den var sagt op.
  • at du fratræder inden 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt klausulen.
  • at du har været ansat i mere end 3 måneder, når du fratræder.  

Bemærk i forhold til det sidste punkt, at selvom klausulen først gælder efter mindst 6 måneders ansættelse, så får du alligevel ret til engangskompensationen, hvis arbejdsgiver siger klausulen op, og du ved fratrædelsen har været ansat i mere end 3 måneder.

Flere klausuler

Er du omfattet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, gælder reglerne for kombinerede klausuler.

Ældre klausuler

Er du omfattet af en klausul, der er indgået før den 1. januar 2016, gælder der andre regler.

Bod

Der er ofte fastsat en konventionalbod i aftaler om klausuler.

Lov om forretningshemmeligheder

Reglerne i Lov om forretningshemmeligheder gælder altid.

Relevante love

Lov om ansættelsesklausuler

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket