Konkurrenceklausuler fra den 1. januar 2016

En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde for en konkurrent eller at starte egen virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver. Klausulen gælder, når du fratræder og derefter i en periode på op til 12 måneder, alt efter hvad der er aftalt.

Krav til konkurrenceklausuler aftalt 1. januar eller senere

Du kan kun blive omfattet af en konkurrenceklausul, hvis du er helt særligt betroet, fx hvis du kender til prispolitik, kundelister eller andre forretningshemmeligheder. Eller hvis du giver din arbejdsgiver lov til at udnytte en opfindelse, som du står bag.

Den skriftlige aftale om klausulen skal angive, hvordan du opfylder kravet om at være helt særlig betroet. Ellers er klausulen ikke gyldig. Din arbejdsgiver skal være konkret, når han angiver i kontrakten, hvorfor du er helt særlig betroet, og derfor er det som udgangspunkt ikke nok at henvise til din stillingsbetegnelse.  

Hvornår gælder klausulen?

En konkurrenceklausul gælder, hvis du selv siger op. Men også hvis din arbejdsgiver bortviser eller opsiger dig på grund af dine forhold.

Dit krav på kompensation

Gælder klausulen i op til 6 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får kompensation på mindst 40 % af din månedsløn.

Gælder klausulen i op til 12 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 60 % af din månedsløn.

Du har krav på de første 2 måneder kompensation som et engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de øvrige måneder skal du have udbetalt månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du berettiget bortvist, skal du ikke have kompensation. Men klausulen gælder stadig.

Du får omvendt krav på engangsbeløbet, selvom konkurrenceklausulen ikke gælder, hvis du:

  • bliver opsagt uden at dine forhold er årsag til dette.
  • selv siger op, fordi din arbejdsgiver misligholder sine pligter.

Din arbejdsgiver må modregne

Finder du andet passende arbejde, må din tidligere arbejdsgiver modregne din nye løn i kompensationen fra 3. måned og frem. Du skal dog stadig have mindst 16 % af din månedsløn, når klausulen gælder op til 6 måneder og mindst 24 % af din månedsløn, når klausulen gælder i op til 12 måneder.

Der sker ikke modregning i engangsbeløbet for de første 2 måneder.

Du har pligt til aktivt at søge andet passende arbejde. Husk at notere hvilke stillinger, du søger.

Din arbejdsgiver kan opsige klausulen

Du kan ikke selv opsige en konkurrenceklausul. Men din arbejdsgiver kan opsige klausulen. Det skal ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Du kan have ret til kompensation, hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen.

Korte ansættelser

Du skal have været ansat i mere end 6 måneder, før klausulen gælder. Er du fx ansat den 1. januar og fratræder den 30. juni, så gælder klausulen ikke.

Flere klausuler

Er du omfattet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, gælder reglerne for kombinerede klausuler.

Ældre klausuler

Er du omfattet af en klausul, der er indgået før den 1. januar 2016, gælder der andre regler.

Bod

Der er ofte fastsat en konventionalbod i aftaler om klausuler.

Lov om forretningshemmeligheder

Reglerne i Lov om forretningshemmeligheder gælder altid.

Relevante love

Lov om ansættelsesklausuler

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.