Kundeklausuler aftalt fra den 1. januar 2016

En kundeklausul skal forhindre dig i at tage arbejde hos din arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, fx leverandører. Du må heller ikke have erhvervsmæssig kontakt med dem eller på anden vis arbejde for dem. Klausulen gælder fra du fratæder og derefter i en periode på op til 12 måneder, alt efter hvad der er aftalt.

Krav til kundeklausuler aftalt den 1. januar 2016 eller senere

En kundeklausul skal være aftalt skriftligt og kan kun omfatte kunder, som du selv har haft forretningsmæssig forbindelse med i de sidste 12 måneder før opsigelsen.

Efter opsigelsen skal din arbejdsgiver give dig en liste over de kunder, der er omfattet af klausulen. Du har pligt til at hjælpe med at udarbejde listen.

Hvornår gælder klausulen?

En kundeklausul gælder, uanset hvem der opsiger ansættelsen.

Dit krav på kompensation

Gælder klausulen i op til 6 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 40 % af din månedsløn.

Gælder klausulen i op til 12 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 60 % af din månedsløn.

Du har krav på de første 2 måneders kompensation som et engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de øvrige måneder skal du have udbetalt månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du berettiget bortvist, skal du ikke have kompensation. Men klausulen gælder stadig.

Din arbejdsgiver må modregne

Finder du andet passende arbejde, må din tidligere arbejdsgiver modregne din nye løn i kompensation fra 3. måned og frem. Du skal dog stadig have mindst 16 % af din månedsløn, når klausulen gælder i op til 6 måneder og mindst 24 % af din månedsløn, når klausulen gælder i op til 12 måneder.

Der sker ikke modregning i engangsbeløbet for de første 2 måneder.

Du er forpligtet til aktivt at søge andet passende arbejde i den tid, klausulen gælder. Notér derfor hvilke jobs, du søger.

Din arbejdsgiver kan opsige klausulen

Du kan ikke som lønmodtager opsige en kundeklausul. Din arbejdsgiver kan derimod opsigelsen klausulen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Du kan have ret til kompensation, hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen.

Korte ansættelser

Du skal have været ansat i mere end 6 måneder, før klausulen gælder. Er du fx ansat den 1. januar og fratræder den 30. juni, så gælder klausulen ikke.

Flere klausuler

Er du omfattet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, gælder reglerne for kombinerede klausuler.

Ældre klausuler

Er du omfattet af en klausul, der er indgået før den 1. januar 2016, gælder der andre regler.

Bod

Der er ofte fastsat en konventionalbod i aftaler om klausuler.

Lov om forretningshemmeligheder

Reglerne i Lov om forretningshemmeligheder gælder altid.

Relevante love

Lov om ansættelsesklausuler

Se også hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.