Kundeklausuler aftalt fra den 1. januar 2016

En kundeklausul skal forhindre dig i at tage arbejde hos din arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, fx leverandører. Du må heller ikke have erhvervsmæssig kontakt med dem eller på anden vis arbejde for dem. Klausulen gælder fra du fratræder og derefter i en periode på op til 12 måneder, alt efter hvad der er aftalt.

Krav til kundeklausuler aftalt den 1. januar 2016 eller senere

En kundeklausul skal være aftalt skriftligt og er kun gyldig, hvis alle følgende punkter fremgår af aftalen:

  1. at den kun omfatter kunder, som du selv har haft forretningsmæssig forbindelse med i de sidste 12 måneder før opsigelsen.
  2. at klausulen først gælder, når du har været ansat uafbrudt i mindst 6 måneder.
  3. at du får en minimumskompensation i den periode, hvor kundeklausulen gælder.
  4. hvor længe kundeklausulen gælder – hvilket maksimalt kan være op til 12 måneder efter, at du fratræder.

Korte ansættelser

Du skal have været ansat i mere end 6 måneder, før klausulen gælder. Er du fx ansat den 1. januar og fratræder den 30. juni, så gælder klausulen ikke.

Kundeliste

For at din arbejdsgiver kan gøre kundeklausulen gældende over for dig, er det et krav, at du har fået udleveret en kundeliste. Listen skal først udleveres i forbindelse med din egen opsigelse, eller hvis din arbejdsgiver siger dig op.

Selvom det er arbejdsgivers ansvar at lave listen, er du forpligtet til at hjælpe med at udarbejde den pga. din almindelige loyalitetspligt.

Hvornår gælder klausulen?

En kundeklausul gælder, uanset hvem der opsiger ansættelsen, hvilket fx ikke er tilfældet for konkurrenceklausuler.

Minimumskompensation

Gælder klausulen i op til 6 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 40 % af din månedsløn.

Gælder klausulen i op til 12 måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 60 % af din månedsløn.

Du har krav på de første 2 måneders kompensation som et engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de øvrige måneder skal du have udbetalt månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du berettiget bortvist, skal du ikke have kompensation. Men klausulen gælder stadig.

Din arbejdsgiver må modregne

Finder du andet passende arbejde, må din tidligere arbejdsgiver modregne din nye løn i kompensation fra 3. måned og frem. Du skal dog stadig have mindst 16 % af din månedsløn, når klausulen gælder i op til 6 måneder og mindst 24 % af din månedsløn, når klausulen gælder i op til 12 måneder.

Der sker ikke modregning i engangsbeløbet for de første 2 måneder.

Du har pligt til aktivt at søge andet passende arbejde, ellers har du ikke ret til den løbende kompensationen, men kun til engangsbeløbetNotér derfor hvilke jobs, du søger.

Din arbejdsgiver kan opsige klausulen

Du kan ikke som lønmodtager opsige en kundeklausul, men det kan din arbejdsgiver. Det skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Din arbejdsgiver kan sige klausulen op når som helst under din ansættelse og i den periode, som I har aftalt, at klausulen gælder efter, at du fratræder.

Hvis din arbejdsgiver siger klausulen op, har du stadig krav på engangsbeløbet på 2 måneder forudsat: 

  • at du fratræder inden 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt klausulen.
  • at du har været ansat i mere end 3 måneder, når du fratræder. 

Bemærk i forhold til det sidste punkt, at selvom klausulen først gælder efter mindst 6 måneders ansættelse, så får du alligevel ret til engangskompensationen, hvis arbejdsgiver siger klausulen op, og du ved fratrædelsen har været ansat i mere end 3 måneder.

Flere klausuler

Er du omfattet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, gælder reglerne for kombinerede klausuler.

Ældre klausuler

Er du omfattet af en klausul, der er indgået før den 1. januar 2016, gælder der andre regler.

Bod

Der er ofte fastsat en konventionalbod i aftaler om klausuler.

Lov om forretningshemmeligheder

Reglerne i Lov om forretningshemmeligheder gælder altid.

Relevante love

Lov om ansættelsesklausuler

Se også hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket