Test din pensionsalder og opsparing

Se hvornår du kan gå på pension eller efterløn, og hvor meget vi anbefaler, at du sparer op til din pension.

Indtast din fødselsdato og din månedsløn (brutto) og få med det samme svar på, hvornår du kan forlade arbejdsmarkedet.

Testen giver dig også svar på, hvor meget du skal spare op til din pension, så du kan fortsætte dit liv uden økonomiske bekymringer, når du siger farvel til jobbet.

Pensionsberegner {{angular.version}}

Dine oplysninger:


{{main.invalidDateError}}
Du kan gå på efterløn, når du er1:{{main.E==null?'XX':main.E}} år

Du kan gå på folkepension, når du er2:{{main.P==null?'XX':main.P}} år

Anbefalet opsparing3:{{main.recomendedSavings==null?'X.XXX.XXX':main.recomendedSavings|formatNumber}} kr.


Note 1: Du kan gå på efterløn, den dag du har nået efterlønsalderen, hvis du opfylder betingelserne. Er du medlem i Det Faglige Hus og tilmeldt ordningen, udsteder vi automatisk et efterlønsbevis til dig, der har virkning fra den dag, du når efterlønsalderen. Efterlønsalderen fastsættes i forhold til folkepensionsalderen se note 2.

Se her, hvordan du tilmelder dig efterlønsordningen.

Note 2: Bemærk at beregneren viser den forventede efterløn- og folkepensionsalder. Pensionsalderen er kun vejledende. Den kan løbende blive ændret, da folkepensionsalderen bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder. 

Folketinget har indtil 2022 vedtaget regler om løbende forhøjning af folkepensionsalderen frem til den 1. januar 2035 (69 år). Folkepensionsalderen i beregneren fra den 1. januar 2040 og frem er baseret på et skøn, og den viste folkepensionsalder er ikke vedtaget af Folketinget. Folkepensionsalderen fastsættes ved lov og vil blive reguleret hvert 5. år.

Note 3: Bemærk at beregningen er vejledende. Vi har forudsat, at du får grundbeløbet fra folkepensionen og har en formue på 2-3 årslønninger. Denne formue kan være opsparet i friværdi på et hus, opsparing i bank, aktier, obligationer el.lign. Kilde: Velliv.dk

Pensionsopsparing - flere elementer

Din pension består af flere elementer:

  • Offentlige pensioner (folkepension), ATP
  • Pension fra din arbejdsgiver.
  • Individuel pensionsopsparing. 

Folkepension

Satsen for folkepensionen udgør i 2024 pr. måned før skat 14.944 kr. for enlige og 11.030 kr. for gifte eller samlevende. Hvis du har indkomster ved siden af din folkepension, kan dit grundbeløb og pensionstillæg dog blive sat ned. 

Er din formue under 99.200 kr., og er din personlige tillægsprocent over nul, vil du derudover modtage en ældrecheck pr. år før skat på op til 19.900 kr. Du skal betale skat af beløbet.

På borger.dk kan du beregne din folkepension.

Indbetaler dit arbejde til din pension?

Har du ikke allerede en pensionsordning som en del af dit job, så anbefaler vi, at du får det, så du sikrer din alderdom. Pensionen udgør som regel en procentdel af din løn og stiger derfor automatisk, når du får mere i løn. Mange ansatte får omkring 8% i pension, som arbejdsgiver betaler oven i lønnen. Derfor kan du med fordel tage pension med i din lønforhandling.

Læs historien om Kirsten, der fik hjælp af Det Faglige Hus, da hendes arbejdsgiver ikke havde indbetalt til hendes pension.

Kontakt dit pensionsselskab

Ønsker du mere vejledning om pension, og hvordan du er stillet, anbefaler vi altid, at du kontakter dit eget pensionsselskab.

Pensionsberegner - mere info

www.pensionsinfo.dk kan du beregne din pension præcis. Her bliver alle dine pensionsordninger talt med.

På star.dk kan du beregne din efterløn.

Forlade arbejdsmarkedet før tid

Overvejer du førtidspension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn? Så kan du få et overblik her over de forskellige muligheder for at forlade arbejdsmarkedet før din pensionsalder.

Fleksibelt seniorliv

I vores overenskomst med arbejdsgiverforeningen KA har vi sat fokus på fleksibelt seniorliv. Læs mere om ordningen i overenskomsten.

Slidt ned før din pensionsalder

Er du slidt ned af dit arbejde før din pensionsalder, kan seniorførtidspension være en mulighed.

Læs historien om Troels, der fik hjælp af Det Faglige Hus, da han skulle søge om seniorførtidspension.

Film om overgangen fra arbejdsmarked til pension

For de fleste betyder overgangen fra arbejdsmarkedet til pension, at hverdagen ændres markant. Sundhedsstyrelsen har udgivet en række film, som kan inspirere til en bedre overgang til det gode seniorliv.

Se filmene her, hvor 7 seniorer fortæller deres personlige historier om overgange til seniorlivet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket