Pension - ret til tidlig pension (Arne-pension)

Har du været længe på arbejdsmarkedet, har du måske ret til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension.

Retten til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension, giver mulighed for, at du kan trække dig tilbage op til 3 år før folkepensionsalderen, hvis du har et langt arbejdsliv bag dig.

Ordningen er trådt i kraft den 1. januar 2021.

Har du ret til tidlig pension?

Har du langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, får du ret til pensionering 1, 2 eller 3 år før den gældende folkepensionsalder. 

Det betyder, at din ret til tidlig pension afhænger af dit fødeår og antallet af år, du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.

Født i 1955 - 1964

Er du født i perioden fra andet halvår af 1955 til og med 1964, skal din tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres, når du er 61 år.

 • 44 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 3 år med tidlig pension.
 • 43 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 2 år med tidlig pension.
 • 42 år på arbejdsmarkedet givet dig ret til 1 år med tidlig pension.

Født i 1965 - 1968

Er du født i perioden 1965-1968, skal din tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres, når du er 62 år. Du skal have været på arbejdsmarkedet i 43-45 år for at få ret til tidlig pension.

Født senere end 1968

Er du født senere end 1968, vil kravet til din tilknytning til arbejdsmarkedet og opgørelsestidspunktet stige yderligere.

Hvad tæller med som tilknytning til arbejdsmarkedet?

Din tilknytning til arbejdsmarkedet omfatter både arbejde og andre perioder. Det handler altså ikke om, hvor længe du har arbejdet, men hvor længe du har haft noget med arbejdsmarkedet at gøre. Følgende perioder tæller bl.a. med, når du skal opgøre tilknytningen:

Har du arbejdet på deltid (15-20 timer om ugen), efter du er fyldt 18 år, kan det tælle med som fuldtidsarbejde.  

Sådan dokumenterer du din tilknytning til arbejdsmarkedet

Udbetaling Danmark henter automatisk oplysninger  om din arbejdsmarkedstilknytning fra følgende registre.

 • ATP livslang pension
 • Danmarks statistik
 • Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
 • Folkeregisteret
 • Skattestyrelsen

Hvis du ikke opfylder betingelserne for tilknytning til arbejdsmarkedet, er det op til dig at fremskaffe yderligere dokumentation.

Du kan fremskaffe yderligere dokumentation ved at kontakte Skat. I din skattemappe er der muligvis oplysninger om din arbejdsmarkedstilknytning fra 2003 og fremefter.

Du kan også kontakte Rigsarkivet, som har diverse oplysninger fra 1969 og fremefter. Du kan bestille dokumentation hos Rigsarkivet her. Der er i øjeblikket lang ventetid, når du bestiller dokumentation hos Rigsarkivet.  

Hvad vil du få i tidlig pension?

Har du ret til tidlig pension, vil du have ret til 14.458 kr. pr. måned før skat (2024 takst).

Har du en pensionsformue på over ca. 2 mio. kr., vil din ydelse blive nedsat.

Har du en pensionsformue på over ca. 5 mio. kr., vil du ikke have ret til ydelsen.

Din pensionsformue opgøres ½ år før, du tidligst har ret til at gå på tidlig pension.

Din ægtefælles eller samlevers indtægt eller formue vil ikke påvirke størrelsen af din ydelse.

Du kan beregne, hvad du kan  få i tidlig pension her.

Kan du arbejde, hvis du får tidlig pension?

Du må have en årlig arbejdsindtægt på op til 26.200 kr. før skat, uden det påvirker din ydelse.

Det betyder, at du gerne må have en lønindtægt, mens du modtager Arne-pension. Din lønindtægt må bare ikke overstige 26.200 kr. før skat. Hvis den overstiger beløbet, bliver din ydelse nedsat. 

Arbejdsindtægter over bundgrænsen medfører, at ydelsen bliver nedsat med 64 %. Det betyder, at lige meget, om du tjener lidt eller meget mere end de 26.200 kr. før skat, vil ydelsen blive nedsat med 64%.

Nedsættelsen vil først ske, når du i et kalenderår har tjent over 26.200 kr.

Hvis du fx overgår til tidlig pension den 1. juli, vil du i resten af året kun have ret til at tjene 6/12 af beløbet på de 26.200 kr., inden din ydelse nedsættes.

Bundgrænsen på 26.200 kr. dækker altså over 12 måneder. Du skal derfor beregne din bundgrænse ud fra, hvor mange måneder du har haft ret til tidlig pension. Har du haft ret tidlig pension i 3 måneder af et år, så må du tjene 3/12 af 26.200 kr. Har du haft ret til tidlig pension i 8 måneder, er din bundgrænse på 8/12 af 26.200 kr.

Har du indbetalt til efterløn?

Er du berettiget til efterløn og får tilkendt tidlig pension, vil du kunne få udbetalt dine indbetalte efterlønsbidrag kontant.

Tilbagebetalingen vil blive gjort skattefri i en midlertidig periode.

Er du overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, og tilkendes du tidlig pension, vil du kunne modtage en kompensation for dine efterlønsbidrag. Kompensationen udbetales som et fast beløb hver måned, indtil du skal på folkepension.

Hvad er forskellen på efterløn og tidlig pension?

Den primære forskel mellem efterløn og tidlig pension ligger i, hvordan du bliver berettiget til ydelserne. Efterløn afhænger bl.a. af, om og hvor længe du har indbetalt til ordningen gennem din a-kasse.

Tidlig pension afhænger ikke af egenbetaling. Den afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.

Se mere om efterløn her.

Hvordan søger du om tidlig pension?

Det er Udbetaling Danmark, Tidlig Pension, der behandler sager om retten til tidlig pension.

Du kan søge om tidlig pension på borger.dk.

Når du ansøger, vil du blive bedt om at logge ind med MitID. Herefter følger du en række trin, som sikrer, at du får udfyldt og indsendt al information.

Pensionsberegner

Vil du gerne vide, hvornår du kan gå på pension eller efterløn, og hvor meget du evt. skal have sparet op?

Prøv vores pensionsberegner og få svar på, hvornår du kan gå på pension.

Her kan du se mere om, hvornår du kan gå på pension, og hvor meget vi vil anbefale, at du sparer op. Der er også links til sider, der viser, hvad du kan forvente i udbetaling fra de forskellige pensionsordninger.

Andre muligheder for at gå på pension tidligt

I Danmark findes der flere muligheder for at forlade arbejdsmarkedet før den officielle pensionsalder. Det inkluderer den tidlige pension, Arne pensionen, eller fx: 

 • Førtidspension, som er for dig med varigt nedsat arbejdsevne.
 • Seniorpension, som er for langvarige arbejdstagere med nedsat arbejdsevne.
 • Efterlønsordningen, som giver dig mulighed for tidlig tilbagetrækning. Du skal som hovedregel have bidraget til ordningen i 30 år.
 • Anden pensionsopsparing, som du fx har sparet op til i banken eller gennem dit pensionsforsikringsselskab.

Der gælder forskellige kriterier til hver ordning. Læs mere om de forskellige muligheder og regler her: Muligheder for at forlade arbejdsmarkedet før tid.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket