Pension - ret til tidlig pension

Har du været længe på arbejdsmarkedet, har du måske ret til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension.

Retten til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension, giver mulighed for, at du kan trække dig tilbage op til 3 år før folkepensionsalderen, hvis du har et langt arbejdsliv bag dig.

Ordningen er trådt i kraft den 1. januar 2021. De første udbetalinger af tidlig pension vil kunne ske i januar 2022.

Har du ret til tidlig pension?

Har du langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, får du ret til pensionering 1,2 eller 3 år før den gældende folkepensionsalder. 

Født i 1955 - 1964

Er du født i perioden fra andet halvår af 1955 til og med 1964, skal din tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres, når du er 61 år.

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 3 år med tidlig pension.
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 2 år med tidlig pension.
  • 42 år på arbejdsmarkedet givet dig ret til 1 år med tidlig pension.

Født i 1965 - 1968

Er du født i perioden 1965-1968, skal din tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres, når du er 62 år. Du skal have været på arbejdsmarkedet i 43-45 år for at få ret til tidlig pension.

Født senere end 1968

Er du født senere end 1968, vil kravet til din tilknytning til arbejdsmarkedet og opgørelsestidspunktet stige yderligere.

Test din pensionsalder og -opsparing

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Følgende perioder tæller med, når din tilknytning til arbejdsmarkedet skal opgøres:

Har du arbejdet på deltid (mindst 18 timer om ugen), efter du er fyldt 18 år, vil dette kunne sidestilles med fuldtidsarbejde.  

Sådan dokumenterer du din tilknytning til arbejdsmarkedet

Udbetaling Danmark henter automatisk oplysninger  om din arbejdsmarkedstilknytning fra følgende registre.

  • ATP livslang pension
  • Danmarks statistik
  • Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
  • Folkeregisteret
  • Skattestyrelsen

Hvis du ikke opfylder betingelserne for tilknytning til arbejdsmarkedet, er er det op til dig at fremskaffe yderligere dokumentation.

Du kan fremskaffe yderligere dokumentation ved at kontakte Skat. I din skattemappe er der muligvis oplysninger om din arbejdsmarkedstilknytning fra 2003 og fremefter.

Du kan også kontakte Rigsarkivet, som har diverse oplysninger fra 1969 og fremefter. Du kan bestille dokumentation hos Rigsarkivet her. Der er i øjeblikket lang ventetid, når du bestiller dokumentation hos Rigsarkivet.  

Hvad vil du få i pension?

Har du ret til tidlig pension, vil du have ret til 14.458 kr. pr. måned før skat (2024 takst).

Har du en pensionsformue på over ca. 2 mio. kr., vil din ydelse blive nedsat.

Har du en pensionsformue på over ca. 5 mio. kr., vil du ikke have ret til ydelsen.

Din pensionsformue opgøres ½ år før, du tidligst har ret til at gå på tidlig pension.

Din ægtefælles eller samlevers indtægt eller formue vil ikke påvirke størrelsen af din ydelse.

Du kan beregne, hvad du kan  få i tidlig pension her.

Kan du arbejde, hvis du får tidlig pension?

Du må have en årlig arbejdsindtægt på op til 26.200 kr. før skat, uden det påvirker din ydelse.

Arbejdsindtægter over bundgrænsen medfører, at ydelsen bliver nedsat med 64%.

Nedsættelsen vil først ske, når du i et kalenderår har tjent over 26.200 kr.

Hvis du fx overgår til tidlig pension den 1. juli, vil du i resten af året kun have ret til at tjene 6/12 af beløbet på de 26.200 kr., inden din ydelse nedsættes.

Har du indbetalt til efterløn?

Er du berettiget til efterløn og får tilkendt tidlig pension, vil du kunne få udbetalt dine indbetalte efterlønsbidrag kontant.

Tilbagebetalingen vil blive gjort skattefri i en midlertidig periode.

Er du overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, og tilkendes du tidlig pension, vil du kunne modtage en kompensation for dine efterlønsbidrag. Kompensationen udbetales som et fast beløb hver måned, indtil du skal på folkepension.

Hvordan søger du om tidlig pension?

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension behandler sager om retten til tidlig pension.

Du kan søge om tidlig pension på borger.dk.

Pensionsberegner

Prøv vores pensionsberegner og få svar på, hvornår du kan gå på pension.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket